Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1921

1921

márc. 26.-ápr. 5.IV Károly első visszatérési kísérlete.

április 6.Kihirdetik az állami és társadalmi rend hatékonyabb védelmével foglalkozó 1921:III. tc.-et („rendtörvény”).

április 14.A kormányzó felkérésére gróf Bethlen István alakít kormányt.

május 10.Kihirdetik a vagyonváltsággal foglalkozó 1921:XV tc.-et.

július 26.A nemzetgyűlés becikkelyezi a trianoni békeszerződést (1921:XXXIII. tc.).

augusztus 14.A szerb megszállás alatt lévő Pécsett kikiáltják a Baranya-Baja Szerb-Magyar Köztársaságot.

augusztus 22.A magyar csapatok bevonulnak Pécsre.

október 4.Prónay Pál „alkotmányozó gyűlést” rendez Felsőőrött, amely Nyugat-Magyarországot Lajtabánság néven önálló tartománnyá nyilvánítja. október 11-13. Osztrák-magyar tárgyalások Velencében Nyugat-Magyarország jövőjéről. október 20-24. IV. Károly második – fegyveres – visszatérési kísérlete. november 6. Kihirdetik a Habsburg-ház trónfosztásával foglalkozó 1921:XLVII. tc.-et.

december 14-16. Népszavazás Sopronban és környékén a terület hovatartozásáról.

december 21.Kihirdetik a testneveléssel foglalkozó 1921:LIII. tc.-et, amely a levente in tézményének a felállításáról is intézkedik. – Megállapodás a kormány és a Szociáldemokrata Párt között (Bethlen-Peyer-paktum).

december 23. Közkegyelem a forradalom alatti magatartásuk miatt öt évnél rövidebb elzárásra ítéltek számára.