Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1927

1927

március 31.Megszűnik Magyarország állandó katonai ellenőrzése.

április 5.A magyar-olasz barátsági szerződés aláírása.

július 3.Kihirdetik a polgári iskolák szervezésével foglalkozó 1927:XII. tc.-et., a külföldi magyar intézetekkel és a posztgraduális ösztöndíjakkal foglalkozó 1927: XIII. tc.-et, valamint a közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek tanulmányi ösztöndíjával foglalkozó 1927:XIV tc.-et.

július 27.Herczeg Ferenc elnökletével megalakul a Magyar Revíziós Liga.

augusztus 10.Kihirdetik a kötelező betegségi és baleseti biztosítással foglalkozó1927:XXI. tc.-et.

szeptember 5.Felavatják a Tihanyi Biológiai Intézetet.

szeptemberMegjelenik a Magyar Szemle című folyóirat első száma; szerkesztője Szekfű Gyula.

november 30.A pápa Serédi Jusztiniánt nevezi ki esztergomi érsekké.

december 28.Kihirdetik az 1927:XXXI. tc.-et, amely április 11. helyett

március15-ét nyilvánítja nemzeti ünneppé.