Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1937

1937

március 15.Zászlót bont a Márciusi Front.

július 28.Kihirdetik a kormányzói jogkör újabb kiterjesztésével foglalkozó 1937:XIX. tc.-et, valamint az 1937:XXI. tc.-et, amely egyes iparágakban bevezeti a 48 órás, a tisztviselők esetében pedig a 44 órás munkahetet. ű

augusztus 28.A 9000/1938. kultuszminiszteri rendelet intézkedik a Horthy Miklós Ösztön díjalap létrehozásáról.

október 17.A különböző nyilas pártokból Szálasi Ferenc vezetésével megalakul a Magyar Nemzetiszocialista Párt. december 3.Öngyilkosságot követ el József Attila.

december 28.Háromhavi fogházra ítélik Kovács Imrét A néma forradalom című könyvéért.

december 29.Megkezdődik Magyarországon a kőolajbányászat.

december 31.Kihirdetik a felsőház jogkörének kiterjesztésével foglalkozó 1937:XXVII. tc.-et.