Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1938

1938

március 5.Darányi Kálmán miniszterelnök meghirdeti a győri programot.

március 12-13.Anschlufi.

április 21.Egy-két hónapos fogházra ítélik Erdei Ferencet, Féja Gézát, Illyés Gyulát, Kovács Imrét és Sárközi Györgyöt „lázító tartalmú” cikkeikért.

április 30.Kihirdetik a mezőgazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosításával foglalkozó 1938:XII. tc.-et.

május 14.A kormányzó megbízásából Imrédy Béla alakít kormányt.

május 29.Kihirdetik az 1938:XV tc.-et (úgynevezett I. zsidótörvény), amely 20%-ban maximálta a zsidó vallásúak arányát egyes pályákon. – Közzéteszik a 3400/1938. kormányrendeletet, amely megtiltja az állami és köztisztviselőknek a szélsőjobboldali nyilas pártokba és a Szociáldemokrata Pártba való belépést.

június 3.Kihirdetik az új választójogi törvényt (1938:XIX. tc.), amely általánossá teszi a titkos szavazást.

július 6.Szálasi Ferencet felforgató tevékenysége miatt 3 évi fegyházra ítélik.

augusztus 22. A bledi egyezmény aláírása Magyarország és a kisantantállamok képviselői által a fegyverkezési egyenjogúságról és a magyar kisebbségek helyzetéről.

augusztus 25.Megjelenik a Magyar Nemzet című napilap első száma,

augusztus 29.A müncheni egyezmény aláírása.

október 9-13.Magyar-csehszlovák tárgyalások Komáromban a két állam közöttihatárok módosításáról.

november 2.Németország és Olaszország döntőbíráskodása a csehszlovák-magyar határ vitában (úgynevezett I. bécsi döntés).

december 30.Kihirdetik az iparban és a kereskedelemben dolgozó munkások gyermek nevelési pótlékáról intézkedő 1938:XXXVI. tc.-et.