Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1939

1939

január 29.A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Szociáldemokrata Pártra változtatja nevét.

február 2.A Szovjetunió megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.

február 15.A kormányzó megbízásából gróf Teleki Pál alakít kormányt.

február 22.A kormánypárt felveszi a Magyar Élet Pártja nevet.

február 24.Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.

március 15.A honvédség alakulatai megkezdik Kárpátalja visszafoglalását.

április 11.Magyarország kilép a Népszövetségből.

áprilisMegjelenik a Magyar Művelődéstörténet (szerk. Domanovszky Sándor) első kötete.

május 5.Kihirdetik az 1939:IV tc.-et (úgynevezett II. zsidótörvény) a zsidó szárma zású magyar állampolgárok „közéleti és gazdasági térfoglalásának” további korlátozásáról.

május 28-29.Országgyűlési választások; a kormánypárt a mandátumok 73%-át kapja.

június 29.Makón megalakul a Nemzeti Parasztpárt.

szeptember 1.Németország megtámadja Lengyelországot; kezdetét veszi a második világ háború.

szeptember 2.Életbe lép a kivételes hatalom.

szeptember 18. Magyarország megnyitja határait a lengyel menekültek előtt.

szeptember 23.Helyreáll a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szovjetunió között.

október 31.Utoljára jelenik meg a Pesti Napló, a legrégibb magyar napilap.