Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1941

1941

március 20.A moszkvai magyar követség átveszi az 1849-ben hadizsákmányként Orosz országba került magyar zászlókat, szám szerint 56-ot.

április 1.A Legfelső Honvédelmi Tanács elhatározza, hogy a Jugoszlávia ellen készülő német támadáshoz csak a délszláv állam részekre bomlása esetén csatlakozik.

április 3.Gróf Teleki Pál öngyilkosságot követ el. A kormányzó Bárdossy Lászlót nevezi ki miniszterelnökké.

április 7.Nagy-Britannia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.

április 11.Miután előző nap kikiáltják a Független Horvát Köztársaságot, Magyarország csatlakozik a Jugoszlávia elleni német-olasz-bolgár támadáshoz.

április 16.Közzéteszik a 2870/1941. kormányrendeletet, amely munkaszolgálatra kötelezi a zsidó férfiakat.

június 22.A német hadsereg megtámadja a Szovjetuniót.

június 24.Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval.

június 26.Bombatámadás éri Kassát, és egy vonatszerelvényt Rahó térségében. A kor mányzó deklarálja, hogy Magyarország hadban állónak tekinti magát a Szovjetunióval.

augusztus 4.Babits Mihály halála.

augusztus 8.Kihirdetik az 1941:XV tc.-et (úgynevezett III. zsidótörvény), amely megtiltja a zsidók és nem zsidók közötti házasságot.

október 6.Antifasiszta és háborúellenes tüntetés a Batthyány-örökmécsesnél.

októberA megszűnt Nyugat helyett megjelenik a Magyar Csillag című folyóirat első száma; szerkesztője Illyés Gyula.

november 1.Háborúellenes tüntetés Kossuth és Táncsics sírjánál a Kerepesi temetőben.

december 6.Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak.

december 12.Magyarország hadat üzen az Egyesült Államoknak.

december 25.Megjelenik a Népszava antifasiszta karácsonyi száma.