Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1942

1942

január 4.A magyar csendőrség és katonaság razziái és véres megtorló akciói Újvidéken és környékén.

január 15.Bevezetik a liszt- és kenyérjegyet, illetve fejadagot.

február 15.Kihirdetik az 1942:II. tc.-et a kormányzó helyettesi méltóságról.

február közepeMegalakul a Magyar Történelmi Emlékbizottság.

február 19.Az országgyűlés kormányzó helyettessé választja Horthy Istvánt (1942:III. tc.).

március 9.A kormányzó Kállay Miklóst nevezi ki miniszterelnökké.

március 15.Háborúellenes tüntetés a budapesti Petőfi-szobornál.

április 11.Megkezdődik a 2. magyar hadsereg kiszállítása az orosz frontra.

augusztus 20.Repülőszerencsétlenség következtében a keleti fronton meghal Horthy István kormányzó helyettes.

szeptember 6.Kihirdetik az 1942:XV tc.-et, amely szerint a zsidók nem szerezhetnek mező gazdasági ingatlanokat, és a birtokukban lévőket kötelesek eladni.