Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1947

1947

január 14.A nemzetgyűlés törvényt fogad el a különböző rangok, címek és méltóságok eltörléséről (1947:IV tc.).

február 10.A szövetséges nagyhatalmak és Magyarország képviselői Párizsban aláírják a békeszerződést.

február 25.A szovjet hatóságok letartóztatják és a Szovjetunióba hurcolják Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát.

május 30.Lemondásra kényszerítik a Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc miniszter elnököt.

augusztus 31.Országgyűlési („kék cédulás”) választások; relatív többséget (22%) az MKP szerez.

szeptember 25. Budapesten megnyílik az ország első orosz nyelvű könyvtára, amelyet Mak- szim Gorkijról neveznek el. szept. 22-27. Az európai kommunista pártok ideológiai vezetőinek értekezlete Lengyelországban; a Kominform megalakulása. szeptember 30. Hazatér a százezredik hadifogoly a Szovjetunióból. november 21. Hatályba lép az 1947:XXX. tc. a bankok államosításáról.