Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1948

1948

február 18. Aláírják a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.

március 11. Megjelenik a 2900. számú miniszterelnöki rendelet a dolgozók iskoláinak szervezéséről.

március 14. Első ízben osztják ki a Kossuth-díjakat. A díjazottak között van többek között Csók István, Déry Tibor, Erdei Ferenc, Ferenczy Béni, Füst Milán, Illyés Gyula, Kodály Zoltán, Lukács György, Nagy Lajos és Szent-Györgyi Albert. április 29.Az országgyűlés elfogadja az 1948:XXV tc.-et a 100 főnél több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról.

június 12.A Magyar Kommunista Párt IV és a Szociáldemokrata Párt XXXVII. kongresszusa kimondja a két párt egyesülését Magyar Dolgozók Pártja néven.

június 16.Az országgyűlés elfogadja az 1948:XXXIII. tc.-et az egyházi iskolák államosításáról.

július 30.Lemond Tildy Zoltán köztársasági elnök.

július 31.Átadják a Csillebérci Úttörőtábort; a Szabadság-hegyen megindul az Úttörővasút.

augusztus 3.Az országgyűlés Szakasits Árpádot választja köztársasági elnökké.

augusztus 4.Az országgyűlés elfogadja az 1948:XXXVIII. tc.-et a Magyar Tudományos Tanács felállításáról.

szeptember 6.Az Államvédelmi Hatóság létrehozása.

szeptember 17.Az oktatásügyi miniszter elrendeli szakérettségire előkészítő tanfolyamok szervezését.

december 10.A köztársasági elnök Dobi Istvánt nevezi ki miniszterelnökké.

december 26.Letartóztatják Mindszenty József hercegprímást.