Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1989

1989

január 1.Bevezetik a munkanélküli-segélyt.

január 11.Az országgyűlés elfogadja az egyesülési joggal foglalkozó 1989:II. tv.-t.

január 28.Pozsgay Imre rádiónyilatkozata 1956 átértékeléséről.

február 10-11.Az MSZMP KB ülése. A testület bizalmat szavaz Pozsgaynak, és állást foglal a többpártrendszer bevezetése mellett.

március 15.Az ellenzéki szervezetek budapesti megemlékezésein mintegy százezren vesznek részt.

március 22.Megalakul az Ellenzéki Kerekasztal.

április 22.Feloszlik a KISZ.

április 25.Megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása.

május 13.A Minisztertanács felfüggeszti a nagymarosi vízlépcső építését.

június 13.Megkezdődnek a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai a hatalom megosztásáról és a békés átmenetről.

június 16.Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.

július 1.Hatályba lép a privatizációt előmozdító átalakulási törvény (1989:XIII. tv.).

július 6.Meghal Kádár János.

szeptember 10.Magyarország megnyitja nyugati határát a keletnémet menekültek előtt.

szeptember 18.Befejeződnek a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai.

október 5-9.Az MSZMP utolsó kongresszusa, a Magyar Szocialista Párt megalakulása.

október 23.Az 1949-es alkotmányt hatálytalanító új alaptörvény (1989:XXXI. tv.) kihirdetése és a Magyar Köztársaság kikiáltása.

október 30.Hatályba lép az új választójogi törvény (1989:XXXIV tv.) és más sarkalatos törvények a demokratikus államrendről.

november 26.Az úgynevezett négyigenes népszavazás.

december 2.Bush és Gorbacsov csúcstalálkozója Máltán.