Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

Borselli, Fabrizio – Chiri, Salvatore – Romagnano, Ettore: Patterns of Reduced VAT Rates in the European Union. IBFD, International VAT Monitor January/February 2012, 13-21.

Coffield, James: A Popular History of Taxation from Ancient to Modern Times. London, 1970, Long- man.

Deák Dániel: Adópolitika. In Kende Tamás – Szűcs Tamás: Az Európai Unió politikái. Budapest, 2002, Osiris Kiadó.

European Commision: VAT Rates Applied in the Member States of the European Community. Euro- pean Commision, 2006.

Fodor Bea: A hazai energiaadó lakossági kiterjesztésének hatásvizsgálata. Budapest, 2003, Budapesti Corvinus Egyetem, Környezeti nézőpontok, 31-41.

Kogels, H.: European Union – The European Commission's Green Paper on VAT, 22 Intl. VAT Monitor 3 (2011), Journals IBFD (accessed 10 Mar. 2012).

Messere, Ken: Tax Policy in OECD Countries. Amsterdam. 1993, IBFD Publications BV

OECD: Revenue Statistics 1965-2005. Paris, 2006, OECD.

Owens, Jeffrey – Whitehouse, Edward: Tax Reform for the 21st Century. Bulletin for International Fiscal Documentation, 1996. 11-12. 538-547.

Ory Tamás: A közvetett adózás területén érvényesült igazgatási együttműködésről. Pénzügyi Szemle, 1999. 3. 257-262.

Ory Tamás (szerk.): Az Európai Unió adójoga. Budapest, 2003, Osiris Kiadó.

Pénzely Márta: Általános forgalmi adó. In Az új adójog magyarázata 2006. Budapest, 2006, HVG- ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 315-463.

Simon István: A jegybank közjogi jogállása: gondolatok a gazdaság és a jog kapcsolatáról a jegybanktörvény legutóbbi módosítása ürügyén. In Steiger Judit (szerk.): Gazdaság és jog. Szakács István ünnepi kötet. Budapest, 2005, ELTE ÁJK – Gondolat.

Takács György: Rendszeres magyar pénzügyi jog. Budapest, 1936, Grill Kiadó.

Terra, Ben – Kajus, Julie: Introduction to European VAT (Recast). (Last Reviewed: 01 Jan 2012.)

Tóth János: A lakosság adói. Budapest, 1977, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Tóth János: Vállalati adók és alapok. Budapest, 1982, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.