Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

Környezetvédelmi adóztatás

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról,

2011. évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról.

Szerencsejáték szervezőinek játékadó-kötelezettsége 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről.

Egyéb adójellegű befizetések

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről,

1994. évi LV törvény a termőföldről,

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,

1996. évi LV törvény a vad védelméről a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról,

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról,

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásiról és egyes törvények módosításáról,

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról,

1991. évi IV törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról.