Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

V. Az áru származása

V. Az áru származása

Az áruk származásának elsősorban azért van jelentősége, mert a származás függvényében az áru a Vámtarifa „harmadik ország vámtétele" című hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvezőbb mértékkel vagy vámmentesen is vámkezelhető (preferenciák). Az áru származási helyének azt az országot kell tekinteni, ahol az árut teljes egészében kitermelték, termesztették, tenyésztettek vagy előállították, illetőleg azt az országot, ahol az árut vagy az ahhoz felhasznált anyagokat elegendő mértékben megmunkálták, feldolgozták, és ahonnan azt közvetlenül az importáló országba szállítják.

A vámáru származása fuvarlevélből és a rendelkezésre álló egyéb okmányokból (számla) állapítható meg. Amennyiben a rendelkezésre álló okmányokból a vámáru származása egyértelműen nem határozható meg, a vámhatóság származási bizonyítvány benyújtását követeli meg.

A preferenciális származásra vonatkozó szabályok állapítják meg azokat a származás elnyerését szabályozó feltételeket, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük annak érdekében, hogy rájuk a kedvezményes vámelbánást (preferenciát) biztosító tarifális intézkedéseket lehessen alkalmazni.

Azokat az árukat, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy kell tekinteni, hogy abból az országból származnak, amelyben az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson mentek keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás területén, és új termék létrehozását eredményezték vagy az előállítás fontos szakaszát képezték. Az áru származási országban elegendő mértékben megmunkálják, akkor eredeti származási státusát elveszti, így a nem preferált országból származónak kell tekinteni. Az elegendő mértékű megmunkálás vagy feldolgozás alatt – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az olyan megmunkálást vagy feldolgozást kell érteni, amelynek eredményeként az áru értékében ötven százalékot meghaladó értéknövekedés következik be.