Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról,

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról,

110/2004. (IV 28.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről,

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről,

6/2004. (V. 28.) KüM-PM együttes rendelet a Vámtarifa Bizottság összetételéről és ügyrendjéről, 18/2011. (IV 19.) NGM rendelet a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről,

15/2000. (IV 14.) PM-HM együttes rendelet a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól,

15/2004. (IV 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól,

28/2004. (IV. 29.) PM rendelet a postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról,

38/2009. (XII. 22.) PM rendelet az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról.