Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

Tölgy (Quercus spp.)

Tölgy (Quercus spp.)

Gombás betegség

Tölgylisztharmat

Jelentőség. A tölgy gyakori betegsége, amely a parkokba ültetett és az erdei fákon egyaránt előfordul. Súlyosabb kártétele a magcsemeték nevelése során állhat elő.

Gazdanövény. Legjelentősebb gazdái a Quercus fajok. A Q.robur és a Q. pubescens nagyon fogékony, a Q.cerris és az amerikai tölgyek csaknem ellenállóak. A lisztharmat a tölgyön kívül az Alnus-, a Castanea-, a Cotinus és a Fagus fajokon is előfordul.

Tünet. A lisztharmat főleg a fiatal leveleket támadja meg, ezért a hajtáscsúcson jelenik meg a betegség. A megtámadott fiatal levél hosszúkás, megnyúlt. A levélszövet puha, finom tapintású. A lisztharmatos levél sárgás színű, az egészségesnél kisebb. A hajtásvégen is megjelenik a lisztharmat, a hajtás megnyúlik, zsenge marad, nem fásodik meg és télen elfagy. A levél és a hajtás felületén a lisztharmat fehér micéliumgyepe látható, benne apró pontszerű kleisztotéciumokkal (199. ábra). A lisztharmatos magoncok a téli fagyokat nehezebben vészelik át.

199. ábra - Tölgylisztharmat. Tünet a hajtáson (a), levélen (b). Kleisztotécium (c), konídiumlánc (d)

kepek/199abra.png


Kórokozó. Microsphaera alphitoides Grif. et Maubl.

Kleisztotéciumos gomba. Konídiumtartója oidium típusú.

A betegség lefolyása. Fertőzési forrás a beteg vessző és a lehullott levél. A vesszőn a felső rügyek pikkelylevelei között a micélium telel, ez a jelentősebb fertőzési forrás. A leveleken a kleisztotéciumok telelnek. Ezekből tavasszal, májusban aszkospórák szóródnak ki. A konídiumok és az aszkospórák az ép bőrszöveten át hatolnak be a bőrszövet alatti sejtekbe, hausztóriumot képezve. A megtámadott sejtek hosszú ideig életben maradnak, elősegítik a gomba fejlődését. A lisztharmat nagyon fényigényes, ezért mindig a korona külső hajtásain fejlődő leveleket károsítja. A hajtások fiatal leveleit kedveli, a nyár végén olykor járványszerűen telepszik a tölgy másodhajtásainak leveleire. A gomba bőségesen képez konídiumokat, és egy-egy konídiumgeneráció néhány hét alatt kifejlődik. A betegség kifejlődésére a párás meleg idő kedvező. A levegő szennyezettsége is hatással van a lisztharmatra, pl. a kén-dioxiddal szennyezett levegő a gomba növekedését gátolja.

Védekezés. A lisztharmat elleni védekezés faiskolában, csemetekertben, esetleg parkokba ültetett fiatal növények esetében válhat szükségessé. Védekezésre dinokap, kén, kinometionát, bupirimát, miklobutanil vagy tiofanát-metil hatóanyagú fungicideket használhatunk. Szabad területeken ültetett tölgyek védelmére a környezetkímélő kén hatóanyag javasolható felhasználásra.