Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

Cínia (Zinnia elegans Jacq.)

Cínia (Zinnia elegans Jacq.)

Gombás betegségek

Cínialisztharmat

A lisztharmat a Zinnia elegans fajtáin súlyos levélszáradást okoz. A levél, a szár, ritkábban a virág is fehér micéliumbevonattal borított. A nyár végén a betegség a növényeken járványszerűen elhatalmasodik, és a levelek gyors lefolyású száradása figyelhető meg. A cínián kleisztotéciumok ritkán, általában csak ősz elején képződnek. Kórokozói az Erysiphe cichoracearum Dc. és a Sphaerotheca fusca (Fr.) Blumer. Sokgazdás lisztharmat gombák. A cínia a kiültetés vagy a kelés után más gazdanövényekről fertőződik. A lisztharmat ellen dinokap, fenarimol és miklobutanil hatóanyagok használhatók permetezésre.

A cínia alternáriás betegsége

A betegség évente rendszeresen károsítja a növényeket. Meleg csapadékos időben súlyos járványok alakulnak ki. A levelek pusztulása miatt csökken a virág piaci értéke, a maghozó táblákon olykor 70–80%-os magterméscsökkenés is előfordulhat. Az első tünetek a növény alsó levelein figyelhetők meg, majd egyre feljebb hatol a betegség. A levélen 4–10 mm átmérőjű, kör alakú sötétlila, majd barnásfekete, színű, fokozatosan kiszürkülő közepű foltok vannak, amelyek később összefolynak, beszáradnak és a levéllemez kitöredezik (205. ábra).

205. ábra - A cínia alternáriás betegsége

kepek/205abra.png


A száron ovális alakú, besüppedő, barna foltok láthatók. A nyelves virágokon lilásbarna elhalások alakulnak ki. A foltokon a gomba fekete bevonatot, konídiumtartó gyepet képez. A gomba a magvak felületén és a maghéj alatt is megtalálható. A fertőzött magvak csírái elhalnak, vagy barnult szárú és sziklevelű csíranövények fejlődnek, amelyek többnyire elpusztulnak. Kórokozója az Alternaria zinniae Pape. Konídiumtartós gomba. A fertőzési forrás a beteg vetőmag. A mag felületén a gomba konídiuma, a maghéj alatt a gomba micéliuma telel át. A betegséget már a magágyban is a konídiumok terjesztik. A betegségre a 27–30 °C hőmérséklet és a magas páratartalom a kedvező. A cínia magvakat tirám hatóanyagú porcsávázószerrel csávázzuk. A porcsávázáskor 1 kg vetőmagra 50 g porcsávázószer vihető fel. A beteg növényállományt cineb, klórtalonit, mankoceb, vagy propineb hatóanyagú fungiciddel permetezzük.