Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

Tátika (Antirrhinum majus L.)

Tátika (Antirrhinum majus L.)

Gombás betegség

Tátikarozsda

Jelentőség. A betegség 1931-ben jelent meg Európában, és hamarosan súlyos járványt okozva Európa valamennyi országában elterjedt. Magyarországon 1935-ben figyelték meg először, és azóta is minden évben súlyosan károsítja a tátikát. A fogékony fajtákon virágzás előtt vagy teljes virágzásban lép fel a betegség, és a tátikatövek elpusztulnak. A magtermesztő gazdaságokban 75–100%-os maghozamveszteségről is beszámoltak. Az üveg alatt termesztett növények is megbetegedhetnek.

Gazdanövény. Az Antirrhinum majus az A. siculum és a Linaria nemzetség egyes fajain fordul elő.

Tünet. A tátika zöld részein találhatunk tüneteket. A levél színén fakózöld pontszerű elszíneződés látható, amely fokozatosan nagy sárga folttá növekszik. A levél fonákán először a folt közepén barna uredotelep alakul ki. Később koncentrikus körívekben újabb uredotelepek, majd sötétbarna teleutotelepek keletkeznek. A levelek fokozatosan elszáradnak.

A száron megnyúlt ovális alakú telepek láthatók. Súlyos fertőzés esetén a szár elszárad. A virág csészelevelén és a toktermés felületénis megtalálhatók a betegség tünetei.

Kórokozó. Puccinia antirrhini Diet et Holw.

Jelképe: –. –. / II. III. IV.

Fejlődését pontosan nem ismerjük. Feltehetően heteroecikus rozsdagomba.

A betegség lefolyása. A fertőzési források a növénymaradványok, az áttelelő zöld növények, és a magvak. Valamennyi fertőzési forrás esetében az uredospóra telel át. A magvak közé került uredospórák áttelelésében betöltött szerepe kevésbé jelentős. A gomba uredospórákkal fertőz, illetve terjed széjjel a szél és a szétfröccsenő víz segítségével. Csírázásuk 5–15 °C-on lehetséges, a csírázás hőoptimuma 10 °C, 21 °C felett a fertőzési veszély minimális. A betegség inkubációs ideje 9–17 nap.

A kórokozó teleutospórákat is képez. Ezeknek a gomba életében nincs szerepe, mivel a teleutospórák bazídiumain keletkező bazídiospórák a tátikát nem fertőzik meg. Ez egy eddig ismeretlen köztesgazda létezésére utal (235. ábra).

235. ábra - Tátikarozsda. Uredo- (a) és teleutospóra (b)

kepek/235abra.png


Védekezés. A növénymaradványokat a talajba kell forgatni. Magot csak egészséges növényekről szabad szedni. Magtermesztés esetén 2–3 éves forgót célszerű kialakítani. A rezisztens fajtákat termesszük.

A tátikát palántakortól kezdve folyamatos kémiai védelemben kell részesíteni. Permetezésrea mankoceb, a propineb és az oxikarboxin, valamint a triforin hatóanyagok váltakozva használhatók, nedvesítőszer adagolásával.