Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

Kamilla (Chamomilla recutita L.)

Kamilla (Chamomilla recutita L.)

Gombás betegségek

Kamillaperonoszpóra

A betegséget 1913-ban közölték Magyarországon, a kamillán esős évjáratokban szórványosan fordul elő. A tünetekre jellemző, hogy az alsó levelek sárgulnak, azokon fehér sporangiumtartó gyep alakul ki. Kórokozója a Peronospora leptospema (de Bary) Gäum. oospórás gomba. Fertőzési forrás a vetőmag, amelyből szisztémikusan fertőzött növények fejlődnek, (primer fertőzés). Az azokon képződő sporangiumok fertőzik az egészséges magból kelt növényeket (szekunder fertőzés). Fertőzési források lehetnek még a növénymaradványok, amelyeken a kórokozó oospórái képződnek. A védekezést – ha prímeren fertőzött töveket találunk – korán, már a kelés után meg kell kezdeni. Védekezésre szisztémikus hatású benalaxil, cimoxanil, efozit-Al, metalaxil vagy oxadixil tartalmú készítmények ajánlhatók.

Kamillalisztharmat

A betegség nyár elején rendszeresen előfordul. A levélen, a száron és a virágon először foltszerűen, majd az egész növényre kiterjedő, finom, fehér bevonat (epifita micélium a konídiumláncokkal) látható. Kleisztotéciumok ritkán képződnek. Gazdanövénye a kamilla. Kórokozója az Erysiphe cichoracearum Dc. ex Mérat kleisztotéciumos gomba. Fertőzési források a növénymaradványok. A védekezést virágzás előtt kell kezdeni. Védekezésre a kén, a dinokap vagy a kinometionát hatóanyagú szerek ajánlhatók.