Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

Körömvirág (Calendula officinalis L.)

Körömvirág (Calendula officinalis L.)

Gombás betegségek

Körömvirág-peronoszpóra

A betegség a levélen szórványosan fordul elő. Gazdanövényei aCompositaecsaládba tartozó termesztett és vad növényfajok. A levél színén szabálytalan alakú sárgászöld foltok, a fonákon pedig fehér sporangiumtartó gyep látható. A levelek elszáradnak. Kórokozója a Bremia lactucae Reg. oospórás gomba. Lásd még: Salátaperonoszpóra.

A körömvirág lisztharmata

Jelentőség. A betegség rendszeresen előfordul és nyár derekától a növények lombszáradását eredményezi.

Gazdanövény. A kórokozó Európában mintegy 150 növényfajt károsít. Elsősorban aCompositaecsalád fajain gyakori.

Tünet. A beteg növények alacsonyak, fejletlenek, virágai kicsik. A levélen, a száron és a csészelevélen fehér, epifita micélium látható, amelyben a nyár folyamán nagy számban képződnek sötétbarna kleisztotéciumok. A levelek sárgulnak, majd elszáradnak (241. ábra).

241. ábra - A körömvirág lisztharmata

kepek/241abra.png


Kórokozó. Sphaerotheca fuliginea (Schl. et Fr.) Poll.

Kleisztotéciumos gomba.

Oidium típusú konídiumtartója van.

A betegség lefolyása. A kórokozó kleisztotéciummal telel át a fertőzött növényrészeken. Tavasszal az aszkospórák indítják el a fertőzést. A vegetációs idő alatt a konídiumok terjesztik a betegséget.

Védekezés. A növényállományt megelőzésképpen kén, dinokap vagy kinometionát, hatóanyagú szerrel kell permetezni.

A körömvirág entilómás levélfoltossága

Jelentőség. A betegséget 1919-ben írták le először Németországban. Hazánkban is előfordul, de csak egyes évjáratokban jelentős.

Gazdanövény. A körömvirág.

Tünet. A leveleken 2–5 mm átmérőjű, kerek, világoszöld, később megbarnuló foltok láthatók. A levelek elpusztulnak.

Kórokozó. Entyloma calendulae (Oud.) de By.

Üszöggomba.

A betegség lefolyása. A kórokozó a lehullott levelekben teliospórával telel át, amely tavasszal bazídiumot, rajta bazidiospórát képez. A bazidiospórák egyesülése után képződő dikariotikus micélium a légzőnyíláson keresztül jut a levelekbe. Az újabb teliospórák kialakulásához 9 nap szükséges. Ezek képződésük után azonnal csíráznak és a légzőnyíláson keresztül hozzák létre a bazídiumaikat és a bazidiospóráikat, amelyek széllel könnyen terjednek. A teliospórák csírázásának optimális hőigénye 12–15 °C. A teliospóra 20 °C fölött nem bazídiumot, hanem micéliumot fejleszt.

Védekezés. 2–3 lombleveles kortól cineb, mankoceb, propineb, metirám, kaptán vagy folpet hatóanyag-tartalmú fungicidekkel permetezzünk.