Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

8. fejezet - Javasolt irodalom

8. fejezet - Javasolt irodalom

Agrios, G. N. (1997): Plant Pathology. 1–635. Academic Press, San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto

Anderson, H. W. (1956): Diseases of Fruit Crops. 1–501. McGraw–Hill Book Comp. Inc., New York etc.

Balás G. – Sáringer Gy. (1982): Kertészeti kártevõk 1–1069. Akadémiai Kiadó, Budapest

Barnett, H. L. (1962): Illustrated Genera of Imperfect Fungi. 1–225. Burgess Publ. Comp., Minneapolis

Bánhegyi J. – Tóth S. – Ubrizsy G. – Vörös J. (1985–87): Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve 1–3: 1–1315. Akadémiai Kiadó, Budapest

Beczner L. – Bodor J. – Paizs L-né (1970): Zöldségfélék növényvédelme. 1–313. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. (1984–89): Eds. Krieg, N. R. et Holt, J. G. 1: 1–964., Sneath, P. H. A., Mair, N. S., Sharpe, M. E. et Holt, J. G. 2: 965–1599., Stanley, J. T., Bryant. M. P., Pfennig, N. et Holt, J. G. 3: 1600-2298. Williams and Wilkins, Baltimore etc.

Bergmann, W. (1983): Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. 1–254. G. Fischer Verlag, Jena

Béládi I. – Kétyi I. – Nász I. – Váczi L. (1983): Orvosi mikrobiológia – immunitástan – parazitológia. 1–542. Medicina Könyvkiadó, Budapest

Blumer, S. (1963): Rost- und Brandpilze auf Kulturpflanzen 1–366. G. Fischer Verlag, Jena

Blumer, S. (1967): Echte Mehltaupilze (Erysiphaceae) 1–436. G. Fischer Verlag, Jena

Booth, C. (1971): The genus Fusarium 1–237. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey

Brandenburger, W. (1985): Parasitische Pilze an Gefäßpflanzen in Europa 1–1248. G. Fischer Verlag, Stuttgart–New York

Braun, U. (1987): A monograph of the Erysiphales (powdery mildews). Nova Hedwiga, 89: 1–700. J. Cramer, Berlin–Stuttgart

Butin, H. (1989): Krankheiten der Wald- und Parkbäume 1–216. Georg Thieme Verlag, Stuttgart–New York

Butler, E. J. – Jones, S. G. (1949): Plant Pathology 1–979. Macmillan et Co. LTD, London

Converse, R. H. (1987): Virus Diseases of Small Fruits United States Department of Agriculture, Agriculture Handbook 631: 1–277. Washington

Crüger, G. (1991): Pflanzenschutz im Gemüsebau. 1–344. E. Ulmer, Stuttgart

Dixon, G. R. (1984): Vegetable Crop Diseases. 1–404. Macmillan Publishers Ltd., London–Basingstoke

Dörfelt, H. (1989): Lexikon der Mykologie. 1–432. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York

Erwin, D. C. – Bartnicki–Garcia, S. – Tsao, P. H. (1983): Phytophthora. 1–392. American Phytopathological Society, St. Paul

Flachs, K. (1931): Krankheiten und Parasiten der Zierpflanzen 1–558. Ulmer, Stuttgart

Folk Gy. – Martinovich V. – Vértesy J. (1975): Dísznövényvédelem 1–539. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Francki, R. I. B. – Milne, R. G. – Hatta, T. (1985): Atlas of Plant Viruses 1–2: 1–222; 1–284. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida

Francki, R. I. B. – Fauquet, C. M. – Knudson, D. L. – Brown, F. (1991): Classification and nomenclature of viruses. Archives of Virology, 2: 1–450. Springer Verlag, Wien–New York

Gäuman, E. (1964): Die Pilze 1–539. Birkhauser Verlag, Basel–Stuttgart

Glits M. – Folk Gy. – H. Imre K. (1978): Növénykórtan 2: 1–450. Kertészeti Egyetem, Budapest

Glits M. (1979): Növénykórtan. 1: 1–157. Kertészeti Egyetem, Budapest

Goidánich, G. (1968): Manuale di Patologia Vegetale. l: 1–711., 2: 1–1283., 3: 1–456. Ed. Agricole, Bologna

Goodman, R. N. – Király Z. – Wood, K. R. (1991): A beteg növény biokémiája és élettana 1–828. Akadémiai Kiadó, Budapest

Haracsi L. (1969): Erdészeti növénykórtan 1–316. Akadémiai Kiadó, Budapest

Hawksworth, D. L. – Kirk, P. M. – Sutton, B. C. – Pegler, D. N. (1995): Dictionary of the fungi. 1–616. Cambridge University Press, Cambridge

Hoffmann, G. M. – Nienhaus, F. – Schönbeck, F. – Weltzien, H. C. – Wilbert, H. (1976): Phytomedizin. 1–490. Verlag, P. Parey, Berlin–Hamburg

Holliday, P. (1992): A dictionary of plant pathology. 1–369. Cambridge University Press, Cambridge

Horváth J. (1972): Növényvírusok, vektorok, vírusátvitel. 1–515. Akadémiai Kiadó, Budapest

Horváth J. (szerk.) (1995): A szántóföldi növények betegségei. 1–328. Mezõgazda Kiadó, Budapest

Istvánffi Gy. – Pálinkás Gy. (1913): Tanulmányok a Plasmopara viticoláról A. M. Kir. Központi Szõlészeti Kísérleti Állomás és Ampelologiai Intézet Közleményei 4: 1–141. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, Budapest

Jarvis, W. R. (1977): Botryotinia and Botrytis species. 15: 1–195. Hignell Printing Limited, Ottawa

Jenser G. (szerk.) (1984): Gyümölcsfák védelme. 1–538. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Klement, Z. – Rudolph, K. – Sands, D. C. (1990): Methods in Phytobacteriology 1–568. Akadémiai Kiadó, Budapest

Klinkowski, M. – Mühle, E. – Reinmuth, E. – Bochow, H. (1974–76): Phytopathologie und Pflanzenschutz. 1: 1–820., 3: 1–914. Akademie Verlag, Berlin

Klinkowski, M. (1977–80): Pflanzliche Virologie 1: 1–658., 3: 1–389., 4: 1–528., Reg.: 1–337. Akademie Verlag, Berlin

Kotte, W. (1948): Krankheiten und Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung. 1–329. P. Parey, Berlin–Hamburg

Kotte, W. (1960): Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und ihre Bekämpfung. 1–374. P. Parey, Berlin–Hamburg.

Lafon, J. – Couillaud, P. – Hude, R. (1966): Maladies et parasites de la vigne 1–321. J. B. Bailliere et Fils, Edit., Paris

Lehoczky J. – Reichart G. (1968): A szõlõ védelme 1–262. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Linhart Gy. – Mezey Gy. (1885): Szõlõbetegségek 1–185. M. Kir. Földmûvelésügyi Miniszter Kiadványa, Magyaróvár

Mace, M. E. – Beckman, C. H. (1981): Fungal Wilt Diseases of Plants 1–640. Akademic Press, New York etc.

Martinovich V. – Folk Gy. (1982): Dísznövények gyógyítása. 1–247. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Matthews, R. E. F. (1991): Plant virology 1–835. Akademic Press, Inc., San Diego etc.

Meyer–Kahsnitz, S. (1993): Angewandte Pflanzenvirologie 1–218. B. Thalacker Verlag, Braunschweig

Mukula, J. (1957): On the Decay of Stored Carrots in Finland. – Acta Agric. Scand., 1–132. Almqvist et Wiksells Boktr. AB, Uppsala

Mühle, E. (1956): Die Krankheiten und Schädlinge der Arznei-, Gewürz- und Duftpflanzen. 1–305. Akademie Verlag., Berlin

Müller, G. (1980): Mikrobiologie. 1–403. G. Fischer Verlag, Jena

Neergaard, P. (1945): Danish species of Alternaria and Stemphylium 1–560. H. Millford Oxford University Press, London

Neergaard, P. (1977): Seed Pathology 1–2: 1–1185. Macmillan Press, London

Németh M. (1979): Gyümölcsfák vírusos, mikoplazmás és rikettsiás betegségei. 1–629. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Németh M. (1986): Vírus, Mycoplasma and Rickettsia Diseases of Fruit Trees. 1–841. Akadémiai Kiadó, Budapest

Nienhaus, F. – Kiewnick, L. (1998): Pflanzenschutz bei Ziergehölzen. 1–460. E. Ulmer, Stuttgart

Pape, H. (1964): Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen und ihre Bekämpfung. 1–625. P. Parey, Berlin–Hamburg.

Pirone, P. P. (1970): Diseases and Pests of Ornamental Plants 1–546. Ronald Press Company, New York

Raper, K. B. – Thom, C. – Fennel, D. I. (1949): A Manual of the Penicillia 1–795. Williams and Wilkins Company, Baltimore

Ribeiro, O. K. (1978). A source book of the genus Phytophthora 1–417. J. Cramer, Vaduz

Savulescu, T. (1953): Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romina 1: 1–329., 2: 330–1166. Editura Academiei Republicii Populare Romina, Bucuresti

Savulescu, T. (1957): Ustilaginalele din Republica Populara Romina 1: 1–543., 2: 544–1168. Editura Academiei Republicii Populare Romina, Bucuresti

Schubert, R. – Wagner, G. (1979): Pflanzennamen und botanische Fachwörter. 1–466. Neumann Verlag, Leipzig

Sherf, A. F. – Macnab, A. A. (1986): Vegetable diseases and their control 1–728. John Wiley and Sons, New York etc.

Sorauer, P. (1928): Handbuch der Pflanzenkrankheiten: Die pflanzlichen Parasiten. 2: 1–758. Verlag P. Parey, Berlin

Sorauer, P. (1932): Handbuch der Pflanzenkrankheiten: Die pflanzlichen Parasiten. 3: 1–948. Verlag P. Parey, Berlin

Sorauer, P. (1962): Handbuch der Pflanzenkrankheiten: Basidiomycetes. 3: 1–747. P. Parey, Berlin–Hamburg

Stahl, M. – Umgelter, H. – Jörg, G. – Merz, F. – Richter, J. (1993): Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 1–396. Verlag E. Ulmer, Stuttgart

Stapp, C. (1958): Pflanzenpathogene Bakterien. 1–259. P. Parey Berlin–Hamburg

Tattar, T. A. (1978): Diseases of Shade Trees 1–361. Academic Press, New York etc.

Thom, C. – Raper, K. B. (1945): A Manual of the Aspergilli 1–373. William’s and Wilkins Company, Baltimore

Ubrizsy G. (szerk.) (1965): Növénykórtan 1: 1–579., 2: 1–942. Akadémiai Kiadó, Budapest

Ubrizsy G. – Vörös J. (1968): Mezõgazdasági mykológia 1–576. Akadémiai Kiadó, Budapest

Viennot-Bourgin, G. (1949): Les Champignons Parasites des plantes cultivées. 1: 1–755., 2: 756–1850. Masson and C, Éditeurs, Paris

Vajna L. (1983): A gyümölcsfák korai elhalását okozó gombás betegségek. 1–174. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Vajna L. (szerk.) (1987): Növénypatogén gombák. 1–303. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Walker, J. Ch. (1952): Diseases of Vegetable Crops. 1–529. McGraw–Hill Book Comp. Inc., New York etc.

Wittmann, W. – Schönbeck, H. (1992): Wichtige Krankheiten und Schädlinge im Zierpflanzenbau 1–134. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien

Wolf-Dieter, Ph. (1988): Biologische Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. 1–248. Verlag E. Ulmer, Stuttgart

Wollenweber, H. W. – Reinking, O. A. (1935): Die Fusarien 1–355. Verlag P. Parey, Berlin