Ugrás a tartalomhoz

Növények a kertépítészetben

Fekete Szabolcs, Gellér Zita, Gerzanics Annamária, Gerzson László, Jámborné Benczúr Erzsébet, Lászay György, Schmidt Gábor, Szántó Matild, Szendrői József, Tillyné Mándy Andrea

Mezőgazda Kiadó

Növények a kertépítészetben

Növények a kertépítészetben

Fekete , Szabolcs

Gellér , Zita

Gerzanics , Annamária

Gerzson , László

Jámborné Benczúr , Erzsébet

Lászay , György

Schmidt , Gábor

Szántó , Matild

Szendrői , József

Tillyné Mándy , Andrea

2003


Tartalom

1. Növényalkalmazási alapelvek
A dísznövények és a kerttervezés
Néhány tervezési szempont
A növényegyüttesek összeállításának alapelvei
Stilizált növénytársulások a kertben
A dísznövények fő csoportjai és felhasználásuk lehetőségei
Fás szárú dísznövények
Egy- és kétnyári virágfelületek
Évelő dísznövények
A gyep
2. A kert mint mesterséges növénytársulás
A növénytársulások kialakulása és egyensúlyi állapota a természetben
A szukcesszió fogalma
A fás szárú növények szukcessziójának sematikus menete Magyarországon
A szukcesszió alakulása hazánk fontosabb klímazonális öveiben
Szubklímax, paraklímax fogalma és természetvédelmi jelentősége
Az ökológiai niche-elmélet és értelmezése a növényeknél
Növénytársulások kialakulása és egyensúlyi állapota a kertben
A dísznövények csoportosítása az eredeti társulásban betöltött szerepük szerint
A kert fenntarthatósága
A kert korszakai
Az előfásítás
Erdészeti módszerek a parképítésben
A kert és a táj növényi kapcsolata
Évszakok a kertben
Tavasz
Nyár
Nyár vége – kora ősz
Késő ősz és a tél
Magyarország dendrológiai körzetei
1. Alföld
2. Kisalföld
3. Északi-középhegység
4. Dunántúli-középhegység
5. Dél-Dunántúl
6. Nyugat-Dunántúl
3. Különböző rendeltetésű kertek növényanyaga
A családi ház kertje
A hétvégi ház kertje
Óvoda, bölcsőde kertje
Óvodakertben ültetésre ajánlott (nem mérgező) fajok
Iskolakert
A szállodák kertjei
Közintézmények kertjei
A sportpályák környéke
Kempingek
A strandfürdők területe
Kórházkertek
A növényalkalmazás általános szempontjai
Különleges szempontok, speciális követelmények
A temetőkről
A temető területének fásítása
Sírdíszítés
Közparkok
Történeti kertek
Római kori romok
Középkori kolostorkertek
Középkori várkertek
Török kertek
Reneszánsz kertek
Barokk kertek
Tájképi kertek
Parasztkertek
Nagyvárosi zöldfelületek
Utcai sorfák
Sétálóutca, bevásárlóközpont
Kőedények növényei
Balkonládák és függőcserepek
Tetőkertek
Zöldtetők
A lakótelep zöldfelülete
Különleges kertkialakítások különleges növények részére
A sziklakert
Víz a kertben (Kerti tavak és vízmedencék)
Különleges ökológiai viszonyokat biztosító kertformák
A települések zöldfelületeinek létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek jogszabályi keretei
Belső terek dekorációja
A belső terek klimatikus adottságai
A növénytelepítés
A különböző használatú belső terek növénydekorációs sajátosságai
Különleges ökológiai viszonyok között felhasználható növények
Vízpart
Szikes talajok
Homokterületek
Ipari területek
4. Növényfelhasználási útmutató csoportosítások, táblázatok
1. Díszfák, díszcserjék
1.1. Méretek és telepítési távolságok
1.1.2. Lomblevelű cserjék méretkategóriái és telepítési távolságai
1.2. Ökológiai igény és virágdísz
1.3. Különleges díszt adó fák és cserjék
1.4. Felhasználási csoportok
1.5. Szélsőséges termőhelyekre telepíthető növények
2. Egy- és kétnyári virágok
2.1. Virágágyba ültethető egy- és kétnyári virágok
2.2. Balkonnövények
3. Évelő dísznövények csoportosításai
3. 1. Napos vagy félárnyékos évelőágyak növényei
3.2. Árnyéki évelőágyak növényei
3.3. Vízi, vízparti évelők
3.4. Sziklakerti évelők