Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

22. fejezet - Függelék – színes képek

22. fejezet - Függelék – színes képek

Mozgó futóhomok bucka (Stefanovits P. felvétele)

A gilisztaürülék az erdei aljnövényzetben a talajszervesanyag minőségének javulását szolgálja (Füleky Gy. felvétele)

Bucka közi mélyedés homokos réti talaja (Stefanovits P. felvétele)

Tömör kőzeten kialakult váztalaj (Barczi Attila felvétele)

Csernozjom–barna erdőtalaj löszön (Stefanovits P. felvétele)

Csernozjom talaj löszön (Barczi Attila felvétele)

Kovárványcsíkok homokban (Stefanovits P. felvétele)

Barnaföld löszös üledéken (Barczi Attila felvétele)

Barnaföld dunántúli löszön (Stefanovits P. felvétele)

Humuszos barnaföld löszön (Stefanovits P. felvétele)

Agyagbemosódásos barna erdőtalaj löszön, szántóföldi művelés alatt (Stefanovits P. felvétele)

Agyagbemosódásos barna erdőtalaj löszön, cseres-tölgyesben (Stefanovits P. felvétele)

Pangóvizes barna erdőtalaj dréncsövének kitorkollása vasbaktérium-teleppel (Stefanovits P. felvétele)

Podzolos barna erdőtalaj permi vörös homokkő agyagos fáciesén (Stefanovits P. felvétele)

Réti talaj homokon (Stefanovits P. felvétele)

Réti talaj agyagos löszön (Stefanovits P. felvétele

Agyagos réti talaj (Stefanovits P. felvétele)

Szoloncsák-szolonyec szikes szelvénye (Stefanovits P. felvétele)

Kiszáradt szikes mélyedés (Stefanovits P. felvétele)

Padkás szikes legelő (Stefanovits P. felvétele)

Erodált tábla a barna erdőtalajok területén (Stefanovits P. felvétele)

Eróziós vízmosások legelőn (Stefanovits P. felvétele)

Erózió a csordajárás nyomán (Stefanovits P. felvétele)

Erózió a hegy–völgy irányú szőlősorok között (Stefanovits P. felvétele)

Erodált karsztfelszín (Stefanovits P. felvétele)

Földterasz készítése váltva forgató ekével (Stefanovits P. felvétele)

Teraszolt gyümölcsös (Stefanovits P. felvétele)

Sárgaföld-terítéses szikjavítás (Stefanovits P. felvétele)

Talajjavítás meszezéssel (Stefanovits P. felvétele)

Égetett cserép dréncsövek (Stefanovits P. felvétele)

Talajcsőfektető gép munkája (Stefanovits P. felvétele)

Lefektetett égetett cserép dréncsövek (Stefanovits P. felvétele)