Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

Vadgazdálkodás és vadászat

Vadgazdálkodás és vadászat

A vadászat azon tevékenységek összessége, amelyeket az állatok elejtése vagy elfogása végett folytatnak, húsuk vagy más részeik megszerzése, kikapcsolódás (rekreáció), valamint kereskedelem céljából. A vadászat a jogszerű tevékenységeket jelenti, és nem foglalja magában az orvvadászatot, ami a jogellenes cselekmény neve. A vadászat kifejezést általában nem használják a háziállatok megölésével, veszélyes, védett állatok kilövésével vagy kártevők fegyveres irtásával kapcsolatban sem.

A magyar jog szerint a vadászat a vadnak a jogszabályokban engedélyezett eszközzel vagy ragadozó madárral és engedélyezett módon, vadász által való elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenység. A vadászat azonban nem csak az állományszabályozás vagy a kárelhárítás eszköze. Az ősi hagyományokkal, sajátos kulturális és etikai normákkal rendelkező vadászat [32, 289] gyakorlásának nem feltétele a vadgazdálkodásban való részvétel vagy közreműködés.

A vadászat és a csapdázás, a vadon élő állatok hasznosításának két fő módja az emberiséggel egyidős tevékenység, amelyek céljai és módszerei az idők során sokat változtak. Az emberi faj a legutóbbi néhány tízezer évben jutott el arra a fokra, hogy a környezetében található vadállatok létszámát nagymértékben tudta befolyásolni, sőt jó néhányat közülük kipusztított. Ez nem csupán az utóbbi évtizedekben volt így, régészeti adatok bizonyítják, hogy a hatékony vadászati eszközök megjelenése és elterjedése, valamint az emberi népesség terjeszkedése és létszámbeli növekedése számtalan nagyemlős- és madárfaj kipusztulásával járt [55]. Ezek egyik fő oka az volt, hogy elődeink a környezetükben található vadat mértéktelenül hasznosították, mivel nem rendelkeztek azokkal az ismeretekkel, amelyek a vadállományok tudatos kezeléséhez és megőrzéséhez szükségesek [93].

A vadászat a vadgazdálkodás része, a vad elejtésére vagy elfogására irányuló, a vadállományt szabályozó tevékenység, amit jogszabályban meghatározott feltételekkel szabad folytatni. A vadászat és a vadgazdálkodás módszereit, eszközeit és hatékonyságát mindig meghatározták a környezet adottságai és az adott emberi csoportok, társadalmak fejlettsége. Az európai vadászati rendszerek fejlődése közben a vadászat és a vadgazdálkodás szorosan összekapcsolódott. Az európai vadászati törvények többsége a vad védelmét, a vadállományok kezelését, a vad jólétéről való gondoskodás feladatait a vadászok kötelezettségévé teszi. Ez azt jelenti, hogy a vadállományokkal való gazdálkodást jobbára nem szakemberek végzik. Ezzel ellentétes az észak-amerikai gyakorlat, ahol a vadgazdálkodás, mint szakma és a sportvadászat, mint kikapcsolódás szétvált, és a vadállományok kezelésével kapcsolatos feladatokat képzett szakemberek végzik [128, 181].