Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

2. fejezet - A vadállományok és a környezet

2. fejezet - A vadállományok és a környezet

Környék, környezet és környezeti források

Az ökológia az élőlények térbeli eloszlását és előfordulási gyakoriságát meghatározó kölcsönhatások tudományos vizsgálata [176]. Az ökológia kulcskérdései is az előbbi két jellemzőre vonatkoznak:

  • Hogyan jellemezhetők az élőlények tömörülései és ritkulásai, a térbeli eloszlás változásai?

  • Milyen tényezők okozzák ezeket a különbségeket? Miért van az, hogy különböző helyeken ugyanazok a fajok eltérő mennyiségekben fordulnak elő?

Az élőlények előfordulásának jellegezetességeit, eloszlásuk mintázatát a külvilág és az állományok tűrőképességének(belső tulajdonságok, belvilág) összjátéka határozza meg. Az adott élőlény tulajdonságai határozzák meg, hogy a külvilágból mi és mennyire fontos. A külvilág tényezőit ezért mindig az adott élőlény szempontjából kell értékelni.

Az élőlényeket és a belőlük álló rendszereket élettelen tárgyak és tényezők, valamint más élőlények veszik körül, amelyeket együttesen a rendszer környékének neveznek. A jelenségeket vizsgálva kitűnik, hogy az élőlények körül található tényezők között viszonylag kevés olyan van, ami az élőlények létfeltételeit ténylegesen megszabó tényező. Ható tényezők azok a környezeti tényezők, amik befolyásolják a rendszer felépítését és működését és amelyek együttesen a rendszer környezetét alkotják. Ezek között is csupán néhány olyan van, amely közvetlenül meghatározó(esszenciális) jelentőségű.

A környezeti tényezőket általában két csoportra, élettelen(abiotikus) és élő(biotikus)tényezőkre osztják. Az élettelen tényezők közül közvetlenül hatónak szárazföldön a fény, a hőmérséklet, a vízellátottság, a növények számára a talaj ásványianyag-ellátottsága, édesvizekben pedig leggyakrabban az oxigén bizonyul. Ezeket alapvető fontosságuk miatt, általános jelentőségű (generális) ökológiai tényezőknek is nevezik.

Az élőlények környezetük élettelen tényezőivel és a környezetükben található más élőlényekkel kölcsönös kapcsolatban állnak. Az ökológia az összefüggések bonyolult rendszeréből azokat a hatásokat emeli ki és azokat a kényszerfeltételeket vizsgálja, amelyek a fajok állományainak és a fajokból kialakult társulások felépítéséért és működéséért felelősek. Ilyen pl. az egyes fajok földrajzi elterjedése, az elterjedési területükön belüli előfordulási gyakoriságuk változásai, más fajoknál a vándorlást befolyásoló tényezők, a társulások összetétele, faji sokfélesége, anyag- és energiaforgalmának jellemzői, a szervesanyag-termelés mértéke.

Azokat tényezőket, amelyeket az élőlények valamilyen módon fogyasztanak, forrásnak vagy környezeti forrásnak nevezik. Forrás nem csupán a táplálék lehet, hanem mindazon tényezők, amelyekre a növénynek vagy az állatnak szüksége van (élettér, rejtekhely, víz, fészkelőhely, meghatározott hőmérséklet stb.). Ha egy fészekodút, mint a szaporodáshoz szükséges forrást egy cinegepár elfoglalt, akkor ez más cinegék számára már nem lesz elérhető – vagyis a cinegék a forrást „elfogyasztották”.

Forrás csak kedvező tényező lehet, és általában, bizonyos határok között, egy forrás gyarapodása javítja a túlélés és a szaporodás esélyeit [56]. A források mennyiségén kívül a minőségük is lényeges. Adott helyen a hozzáférhető táplálék mennyisége (pl. fűhozam) és a fogyasztásra való alkalmassága (a fű nyersfehérje-, illetve rosttartalma) együtt határozza meg a táplálék értékét.

A nem fogyasztható, de a létezéshez szükséges tényezőket környezeti feltételeknek nevezik. A legnyilvánvalóbb és legáltalánosabb ezek közül a hőmérséklet, de más tényezők is lehetnek ilyenek (kémhatás, pH-érték, csapadék stb.). Adott tényező környezeti feltétel vagy környezeti forrás volta egy adott élőlény vonatkozásában is eltérő lehet: a napsugárzás létezési feltétel egy rovar számára, de környezeti forrás a növények számára. Meghatározott forrás egyidejűleg lehet környezeti feltétel és forrás is. Az ivóvíz fontos környezeti forrás a szarvasok számára, de az élőhelyüket elöntő árvíz már környezeti feltétel. Az élőlény számára kedvezőtlen tényezők vagy feltételek a károsító tényezők. Bizonyos határok között a környezeti forrásnak tekinthető tényező, túlzott szintje miatt, néha veszélyessé vagy károsító hatásúvá válhat (pl. hő, víz).