Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

A források típusai és használatuk

A források típusai és használatuk

A környezeti feltételek és a környezeti források közötti legfontosabb különbség, hogy a feltételek nem kimeríthetők, mert az élőlények nem használják el vagy nem fogyasztják el őket. Ezzel ellentétben a forrásokat az élőlények fogyasztják és akár ki is meríthetik.

A forrásokat fogyaszthatóságuk jellege és a fogyasztás más élőlényekre gyakorolt hatása szerint csoportosítják:

  • Nem elfogyasztható az olyan forrás, amelyet az egyik állat anélkül használhat, hogy a másik számára való elérhetőséget befolyásolná. Példa erre a hő a napozó gyíkok szempontjából.

  • Elfogyasztható forrás esetében a fogyasztó egyed a forrás rendelkezésre álló szintjét, mennyiségét csökkenti. Az „elfogyasztás” különbözőképpen valósulhat meg: kitölthető forrásról akkor beszélnek, ha az egyik egyed általi megszerzés más egyedeket teljesen kizár a forrás használatából. Ilyenkor a fogyasztók között nyertesek és vesztesek vannak, pl. a fészekodúk esetében, amit csak egy pár, a nyertes használhat. Az elfogyasztható forráshoz minden fogyasztó egyed hozzájuthat, és mindegyik egyed fogyasztásával csökkenti a többiek számára elérhető készletet. Ilyenek a növényevők, amik fogyasztásukkal a többiek növényi táplálékkészletét csökkentik.

  • A források a fogyasztókkal való kölcsönhatás jellege szerint is osztályozhatók. Kölcsönhatást mutató (interaktív)az a forrás, amelynek bősége hat az állományra, de a fogyasztók sűrűsége is hat a forrásra. Ilyen a ragadozók és a zsákmányállományok egymásra ható változása. Visszaható (reaktív) forrásról akkor beszélnek, amikor a forrás bősége hat a fogyasztó állományra, de annak nincs hatása a forrás mennyiségére és keletkezésére. Ilyenek pl. a dögevők vagy az ürülékevő rovarok, amelyek maguk nem zsákmányolnak, illetve a hullatékot csak felkutatják. Hasonlóan viselkednek a természetes vízlelőhelyek (források, patakok), amelyeket a vizet ivó állatok nem tudnak kimeríteni.