Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

Élőhely és niche

Élőhely és niche

Azt a helyet, ahol valamilyen növény vagy állat él, élőhelynek (habitat, biotóp) nevezik. Ez legtöbbször az adott állomány természetes lelő- és növekedésihelye is. Az élőhely tartalmazza mindazokat a fizikai jellemzőket, amelyek egy területet egy faj számára lakhatóvá tesznek, azoknak a forrásoknak (pl. táplálék, víz, szaporodó- és búvóhely stb.) és környezeti feltételeknek a készlete (biotikus és abiotikus változók), amelyek meghatározzák egy állomány jelenlétét, fennmaradását és szaporodását egy bizonyos helyen.

A habitat és a biotóp fogalmát gyakran használják azonos értelemben, ami csak részben helyes. A habitat (latinul „lakik”) fogalom eredetileg valamely faj természetes növekedési vagy élőhelyének meghatározására szolgál. A biotóp fogalom természetföldrajzi eredetű, azon alapul, hogy ha egy-egy faj különböző állományainak előfordulásait elemzik, akkor azok – a faj tűrőképességétől függően – azonos típusú természeti feltételek között találhatók meg. Egy faj (vagy életközösség) biotópján vagy élőhelyén azt a természetföldrajzi környezettípust értik az ökológiában, ahol az tartósan és rendszeresen előfordul és szaporodni, önmagát fenntartani képes [294].

Meghatározott helyen a környezeti források és feltételek összessége alkotja az adott vadfaj élőhelyét. Szigorúan véve, ezt a helyet akkor lehet alkalmas élőhelynek tekinteti, ha a környezeti feltételek az illető vadfaj tűrőképességének határain belül vannak, az egyedek életben maradnak, és sikeresen tudnak szaporodni, valamint ezek eredményeként önfenntartó állományt tudnak létrehozni. Az előbbi feltételek vadfajonként mások, ezért a környezethez hasonlóan nem mindig szerencsés általában élőhelyről beszélni: az élőlények előfordulásának mintázatát a külvilág és az állományok tűrőképességének (belvilág = belső tulajdonságaik) összjátéka határozza meg. Adott vadfaj tulajdonságai határozzák meg, hogy a külvilágból mi és mennyire fontos, tehát a külvilág tényezőit mindig az adott vad szempontjából kell értékelni.

A vadgazdának a környezetben rejlő élőhelyi lehetőségeket kell felismernie, hogy egy vadfaj szempontjából kihasználja, vagy kedvező irányban módosítsa őket. Az adott vadfaj ökológiájának ismerete és igényeinek megértése ezért fontos feltételei a sikeres vadvédelemnek és vadgazdálkodásnak.

A növény- és állatfajok élő és élettelen környezetükbe eltérő módon illeszkednek be, és ott a többi élőlénytől többé-kevésbé eltérő szerepeket töltenek be. A környezetbe való beilleszkedésnek ezt a módját, az élettelen és élő környezethez való kapcsolódást niche-nek (ejtsd: nis; niche = fülke, fészek) nevezik. A niche – az élőhelytől eltérően – elvont értelemben tartalmazza a környezeti feltételeket és a faj által használt forrásokat.

Egy faj niche-e a környezeti tényezők (források) kihasználásának mértékében ábrázolható, illetve több faj niche-ének különbségei források használatának eltérései alapján mutathatók be (6. ábra). Azt a niche-t, amelyet egy faj versenytársak és ragadozók hiányában képes betölteni, fundamentális niche-nek nevezik [153, 176, 192].

6. ábra - A fundamentális (világos tónus) és a realizált (sötét tónus) niche közötti különbség két forrás (a, b) használata esetén

kepek/06.png


Egy életközösségben együtt élő minden állomány saját, a többi fajtól elkülönült niche-sel rendelkezik. A hasonló fajok állományai egymás között finoman felosztják az élőhelyükként szolgáló területet. Ezt az teszi lehetővé, hogy a niche-t kialakító tényezők száma szinte végtelen, és az azonos forrást hasznosítható állományok az adott forrás különböző részeit is hasznosíthatják (7. ábra). A versenytársak és a ragadozók jelenlétében elfoglalt niche a realizált niche.

7. ábra - A gímszarvas, az őz és a zerge niche-átfedése a Bajor-Alpokban. Az őz és a másik két faj közötti átfedés kicsi. A zerge és a gímszarvas a viszonylag nagy niche-átfedés ellenére képes együtt élni, mivel az élőhely más-más részeit részesítik előnyben (meredek hegyoldalak, illetve völgyek)

kepek/07.png


Egy tölgyerdő számtalan állat számára élőhely, mert megtalálják a számukra szükséges környezeti forrásokat és feltételeket. Ez azért lehetséges, mert ezeknek a fajoknak egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő niche-eik vannak. A tölgyerdő valójában az élőhelyek sokaságának olyan raktára, ami egyszerre nagyon sok niche elfoglalását teszi lehetővé.