Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

Természetes kiválogatódás, rátermettség és siker

Természetes kiválogatódás, rátermettség és siker

Ahhoz, hogy a vadállományokat sikeresen lehessen kezelni, meg kell ismerni az állományt alkotó egyedek bizonyos jellemzőit. Ezért kutatják a környezethez való morfológiai és élettani alkalmazkodásuk módjait, viselkedésüket, szaporodásukat, élőhelyhasználatuk jellemzőit, valamint a közöttük lévő genetikai változatosságot [270].

A természetes eloszlás magyarázatához, vagyis annak megértéséhez, hogy egy állomány miért ott él, ahol, ismerni kell az egyed alkalmazkodási módjait, valamint hogy milyen környezetekkel találkozik és milyen források állnak a rendelkezésére. Alkalmazkodás(adaptáció) az olyan öröklődő viselkedési, morfológiai vagy élettani jellemző, ami segíti az egyed életben maradását (túlélését) és/vagy szaporodását az adott környezetben, amihez az illető alkalmazkodás kialakult. Az alkalmazkodás a természetes kiválogatódás eredménye, ami az örökletesen meghatározott tulajdonságokra hat [190].

Az egyedeknek az a képességét, hogy életképes utódokat hozzanak létre és hozzájáruljanak a következő nemzedékhez, a rátermettség(fitnesz) fejezi ki. Az egyes egyedek rátermettsége eltérő, részben az egyedek közötti örökletes különbségek, részben pedig a környezeti különbségek miatt. Egy-egy állományon belül a rátermettség egyedek közötti különbségeit az átlagos egyed értékeihez viszonyítva szokták kifejezni (relatív fitnesz). A sikeres egyedeknek az állomány szaporulatához való hozzájárulását a több szaporodó utód fejezi ki.

Adott állományon belül a (leg)nagyobb rátermettségű egyedek a következő nemzedékbe lépő utódokból aránytalanul nagyobb mértékben részesedhetnek. Ha ezek a különbségek örökletesek, akkor a következő nemzedék genetikai összetétele is változni fog. Ez a folyamat a természetes kiválogatódás, az eltérő genetikai jellegeket (alternatív genotípus) hordozó egyedek egymástól eltérő (differenciált) szaporodása és túlélése. A végeredmény a legrátermettebb túlélése és szaporodása. A vadbiológus vizsgálatai során azokat az okokat keresi, amik egy vadállományban az egyedek között ezeket az eltéréseket okozzák [190, 225].

A természetes kiválogatódás(szelekció) az egyedek és a környezet egymásnak való megfeleltetését végzi, és eredményeként az élőlények tulajdonságai az evolúció során változnak. E folyamatban nem a fizikai és kémiai folyamatok jellege, hanem annak módja/jellege változik, amit és ahogy az élőlények az anyaggal és az energiával tesznek. Az alkalmazkodottság a szerkezet (morfológia) és a működés (élettan és viselkedés) örökletes változása.

A sikeres egyedeket a jobb túlélés, a több szaporodás és végeredményben a több szaporodóképes utód jellemzi. A sikertelen egyedeket a több elhullás, a kevesebb vagy semmilyen szaporodás és végeredményben a kevesebb szaporodóképes utód jellemzi. Az alkalmazkodás hosszú távú eredménye az életstratégiák kialakulása [225].

A természetes kiválogatódás következtében változik az egyedek genetikai felépítése, és emiatt a belőlük álló állomány is módosul. Amennyiben ezek a változások elérnek bizonyos szintet, az addig szaporodási közösséget alkotó állomány szétválik, és új faj alakul ki. A faj olyan egyedek populációja vagy populációsorozata, amelyek képesek az egymással való szaporodásra, de a más fajok egyedeivel való szaporodásra nem. (A faj a más populációkkal való szaporodástól elzárt populáció.)