Ugrás a tartalomhoz

Vadbiológia

Csányi Sándor

Mezőgazda Kiadó

Az állomány fogalma

Az állomány fogalma

Az ökológia az egyed feletti (szupraindividuális) jelenségeket kutatja, vizsgálati rendszerének alapegysége az állomány (populáció). A populáció latinul lakosságot vagy népességet jelent, amit állatok vagy növények esetében állománynak lehet értelmezni. A populáció az ökológia fogalomrendszerében az adott időben és helyen együtt élő, egymáshoz hasonló és egymással szaporodási közösséget alkotó egyedek összessége (biológiai populáció). A populáció a gyakorlatban valamilyen általunk meghatározott szempont szerint kijelölt területen (pl. kutatási, kezelési terület) található, egy fajba tartozó egyedek összessége [52, 270, 318].

A vadbiológiai és vadgazdálkodási irodalomban a populáció és az állomány számos, kisebb-nagyobb mértékben eltérő meghatározása található meg [77, 78]. A magyar vadászati szakirodalomban a bizonytalanságot fejezi ki a populáció és az állomány fogalmának elkülönítése [114]. A javasolt megkülönböztetésben a populáció a biológiailag meghatározott értelemmel szerepel (genetikailag elkülönülő állományok), míg az állomány az egyes gazdálkodók területén élő, azonos fajú állatok csoportját jelenti. A szándék ellenére csupán a populáció szó egyik jelentése kap eltérő értelmezést, ami külön magyarázat nélkül nem érthető [78].

A gyakorlatban állományon (= populáció) azokat az egy fajba tartozó egyedeket értjük, amelyek azonos területen élnek, és egymással való találkozásuk is lehetséges. A találkozások része a szaporodás és az ebből származó génáramlás, ami a környezet változásaihoz való alkalmazkodás feltétele.

Egy faj genetikai értelemben vett populációinak elkülönítési alapja a meghatározott helyen folytatott élet és a szaporodási közösség. Ezért nehéz feladat az állományok elhatárolása: kérdés, hogy valóban léteznek-e olyan körülmények, amelyek adott faj elterjedési területén megengedik a szigorúan vett határok kijelölését. Ez részben a faj tulajdonságaitól, részben a természetes akadályoktól függ. Egyszerű esetekben (helyhez kötötten élő faj, elkülönült földrajzi helyzet, pl. sziget) az állomány határainak kijelölése könnyű lehet. A vadgazdálkodásban az esetek többségében a gazdálkodási egységek valójában nem populációkat, hanem azok emberi szempontok szerint meghúzott határokkal kijelölt töredékeiket foglalják magukban [78].