Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

absztrakt és konkrét

ágazati állam- és jogtudományok

alapvető módszer

alkalmazott tudományok

általános állam- és jogtudományok

általános módszerek

analitikus szemlélet

definíció

de lege ferenda és de lege lata szemlélet

elméleti tudományok

érdekkötöttség és értékmentesség

értékítélet és tényítélet

fogalom tartalma és terjedelme

jogág és jogtudományi ág

jogászi foglalkozások és munkaterületek

jog- és állambölcselet

jog- és állambölcselet fő irányzatai és

témakörei

jogpozitivizmus

jogszociológiai irányzat

kategória

leíró vagy kazuális tudományok

meghatározás

mindennapi gondolkodás

normatudományok

összehasonlító jogtudomány

paradigma

problémaszituáció

sajátos kutatási módszerek

segédtudományok

társadalmi objektiváció

tényítélet

természetjogi fölfogás

totalitásszemlélet

történeti tudományok

tudományelmélet

tudományos elmélet

tudományos fogalom

tudományos gondolkodás

tudományos hipotézis

tudományos ismeret

tudományos kutatás

tudományos módszer

tudományos probléma

tudományos törvény