Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

abszolút monarchia

állami és nem állami politikai szféra

bürokrácia

eredeti tőkefölhalmozás

fizikai kényszer legitim alkalmazásának monopóliuma

gazdasági és gazdaságon kívüli kényszer

gazdasági és politikai hatalom

hatalom

hivatásos politikus

honpolgár (citoyen) és magánpolgár (burzsoá)

kettős értelemben szabad bérmunkás

közélet és magánélet

modern jog

nemzetállam

polgári társadalom

polgárság és burzsoázia

politikai állam

politikai hatalom koncentrációja és centralizációja

politikai-jogi ideológiák

politikai rendszer

szakképzett hivatalnoki apparátus

szekularizáció

tőkés vállalkozó

uralom