Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

alkotmányozó hatalom

államapparátus

államcél

államforma

államfő

államrendszer

államszerkezet

államszervezet

államszuverenitás és szervszuverenitás

államtípus

állami feladat

állami funkció

állami szervek horizontális differenciáltsága

állami szervek típusai

állami szervek vertikális differenciáltsága

állami szuverenitás belső és külső oldala

állam definíciója

állam elhalásának hipotézise

állam elhalásának prognózisa (a régi

hipotézis helyett)

állam fejlődési szakaszai

állam fejlődési útjai

állam humanizálódásának prognózisa

állam koncepcionális alakváltozata

állam mint történeti kategória

állam osztályfunkciója és organizatórikus funkciója

állam osztályjellege

állam relativizálódásának prognózisa

állam szociális tartalma

állam szuverenitása

állam társadalmi rendeltetése

állam társadalmi szerepe

bírósági szervek

diplomáciai szervek

dologi és személyi kényszer

fegyveres rendvédelmi szervek

ún. fizikai kényszerítés

hatáskör

intézmény

kormányforma

kormányzás

közigazgatási szervek

központi állami képviseleti szervek

nemzeti szuverenitás

szuverenitás korlátozó tényezői

területi önkormányzatok

törvényességi felügyeleti-ellenőrző szervek

törvényhozás

törvénykezés