Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bibó István: Kényszer, jog, szabadság. In Válogatott tanulmányok. I.Budapest, 1986.

Engels, Friedrich: A család, a magántulajdon és az állam eredete. In Marx–Engels Válogatott Művei. 2. köt. Budapest, 1963.

Ermacora, Felix: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1970.

Ermacora, Felix: Grundriss einer Allgemeinen Staatslehre. Berlin, 1979.

Görgényi Ferenc: Az állam történetiségének kérdéséhez. In uő: Tulajdon és politika. Budapest, 1982.

Görgényi Ferenc: Megjegyzések a szakigazgatás és a politikai hatalom viszonyával kapcsolatban. In uő: Tulajdon és politika. Budapest, 1982.

Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika. Budapest, 1982.

Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.

Jellinek, Georg: Általános államtan. Budapest, 1994.

Lipset, M.: Homo politicus. Budapest, 1995.

Samu Mihály: Államelmélet. Budapest, 1992.

Samu Mihály: Hatalom és állam. Budapest, 1982.

Takács Péter (szerk.): Államelmélet. 1–2. köt. Miskolc, 1993.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt. Szociológiai kategóriatan. Budapest, 1987.