Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

alanyi jog

beszámítás

célmeghatározások

elvek

érvényesség

gondolati-nyelvi objektiváció

hipotetikus szerkezet

jog állami érvényesítése

jog állami jellege

jog általános érvényessége

jogi rendszer

jog mint másodlagos teleologikus tételezés

jog mint társadalmi komplexus

jog normajellege

jog pluralitása

jog szemantikai többértelműsége

jog társadalmi rendeltetése

jog tényleges érvényesülése

magatartás-előírás

normák általánossága

normák funkciói

normák nélkülözhetetlen mozzanatai

normatív és kognitív elvárás

pozitív jog

Sollen jellegű előírás

szankció

tárgyi jog

tételes jog

zárt normastruktúra