Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

ágazati rendelet

belső és külső jogforrás

fordulat

írott jog

jogalkalmazói jogképződés

jogalkotás

jogforrás

jogforrás genetikus értelemben

jogforrás gnoszeológiai értelemben

jogforrási hierarchia

jogforrási rendszer differenciáltsága

jogi norma

jogképződés

jogszabály

jogszokás

jogtétel

kormányzati rendelet

közjogi szervezetszabályozó eszköz

materiális és formális jogforrás

normatív határozat

normatív utasítás

önkormányzati rendelet

parlamenti szokásjog

precedens

rendeletalkotás

rendes és rendkívüli jogforrás

szokásjog

törvényhozás

uniós jogforrás