Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Állam- és jogelmélet. II. rész. Szerk.: Samu Mihály. Budapest, 1990.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Szeged, 1937.

Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba. Szeged, 1932.

Kelsen, Hans: Tiszta jogtan. Budapest, 1988.

Kulcsár Kálmán: A jogi túlszabályozás összefüggései Magyarországon. In uő: Jogi és politikai gondolkodás modernizálódó társadalmunkban. Budapest, 1989.

Mayer-Maly, Theo: Rechtswissenschaft. München–Wien, 1988.

Moór Gyula: Jogfilozófia. Budapest, 1994.

Nawiasky, Hans: Allgemeine Rechtslehre. Einsiedeln–Köln, 1941.

Peschka Vilmos: A jogforrások rendszere. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Peschka Vilmos: A jogszabályok elmélete. Budapest, 1979.

Peschka Vilmos: Jogforrás és jogalkotás. Budapest, 1965.

Sajó András: Jogtani alapok. In uô: A gazdaság jogi alapjai. Budapest, 1985.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szabó Imre: A szocialista jog. Budapest, 1963.

Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981.

Varga Csaba: Jogalkotás. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.