Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

A Büntető Törvénykönyv kommentárja. Budapest, 1968.

Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.

Peschka Vilmos: A jogszabályok elmélete. Budapest, 1979.

Peschka Vilmos: Jogszabály. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Sajó András: Jogtani alapok. In A gazdaság jogi alapjai. Budapest, 1985.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Varga Csaba: Jogalkotás. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.