Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

alanyi jog

alapvető emberi jogok

állam mint jogalany

általános-egyedi jogviszony

cselekvőképesség

jogalany

jogalkalmazás

jogérvényesítés

jog érvényessége

jogérvényesülés

jog hatékonysága

jogi aktus

jogi felelősség

jogi felelősségre vonhatóság

jogi kötelezettség

jogi személy

jogi szocializáció

jogi tények

jogképesség

jog konkretizálódása

jogkövetés

jog realizálódása

jogrend

jogtudat

jogügylet

jogviszony

jogviszony tárgya

jogviszony tartalma

konkrét-egyedi jogviszony

természetes személy

törvényesség