Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.

Moór Gyula: Jogfilozófia. Budapest, 1994.

Peschka Vilmos: Gondolatok a jogviszonyról. Állam- és Jogtudomány, 1982. 3–20. o.

Peschka Vilmos: Jogviszony. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Sárközy Tamás: Személyek. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. II. köt. Budapest, 1980.

Sajó András: Jogkövetés. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. I. köt. Budapest, 1980.

Sajó András: Jogtani alapok. In A gazdaság jogi alapjai. Budapest, 1985.