Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.

Lukács György: A társadalmi lét ontológiája. 2. köt. Budapest, 1976.

Moór Gyula: Jogfilozófia. Budapest, 1994.

Opalek–Wróblewski: A jogalkalmazás. In Antalffy György – Papp Ignác: Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből II/2. Budapest, 1978.

Sajó András: Jogkövetés. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Sajó András: Jogtani alapok. In A gazdaság jogi alapjai. Budapest, 1985.

Samu Mihály – Szilágyi Péter: Bevezetés az állam- és jogtudományokba. Budapest, 1984.

Szabó Imre: A szocialista jog. Budapest, 1963.

Szabó Imre: Bevezetés a jogtudományba. Budapest, 1984.

Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 2006.

Varga Csaba: A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Budapest, 1992.

Varga Csaba: Jogalkalmazás. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Budapest–Pécs, 2002.