Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

David, René: A jelenkor nagy jogrendszerei. Budapest, 1977.

Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. Budapest, 1975.

Horváth Barna: Angol jogelmélet. Budapest, 1943.

Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete. Budapest–Pécs, 2007.

Jakab András – Takács Péter: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005. Budapest, 2007.

Samu Mihály: A szocialista jogrendszer tagozódásának alapja. Budapest, 1964.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szigeti Péter: A köztársaság jogrendszerének állapota, 1989–2006. Budapest, 2008.

Szilágyi Péter: Elméletek, műveletek, jogi dogmatikák. In Szabó Miklós(szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet. Miskolc 2007. 91–120. o.

Varga Csaba: Jogalkotás. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Visegrády Antal: Jogi alaptan. Pécs, 1996.