Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

ELTE Jogi Kari TudományISSN 2060 9361

1. Mezey Barna – Nagy Janka Teodóra (szerk.): Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 488 o., ISBN 978 963 284 065 9

2. Gárdos Péter: Az engedményezés.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 462 o., ISBN 978 963 284 087 1

3. Hoffman István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat tükrében.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 395 o., ISBN 978 963 284 088 8

4. Filó Mihály: Az eutanázia a büntetôjogi gondolkodásban.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 353 o., ISBN 978 963 284 104 5

5. Gábor Hamza: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 826 o., ISBN 978 963 284 095 6

6. Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 237 o., ISBN 978 963 284 127 4

7. Rozsnyai Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 281 o., ISBN 978 963 284 129 8

8. Nyikos Györgyi: A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 270 o., ISBN 978 963 312 007 1

9. Szabó Máté – Péterfalvi Attila (szerk.): Európai ombudsman-intézmények.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 291 o., ISBN 978 963 312 008 8

10. Fuglinszky Ádám: A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben. Québec, Kanada.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 518 o., ISBN 978 963 312 024 8

11. Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 158 o., ISBN 978 963 312 031 6

12. Nagy Marianna: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 214 o., ISBN 978 963 312 029 3

13. Miklós Király: Unity and Diversity: The Cultural Effects of the Law of the European Union.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 304 o., ISBN 978 963 312 045 3

14. Mezey Barna (szerk.): A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 595 o., ISBN 978 963 312 054 5

15. Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 359 o., ISBN 978 963 312 061 3