Ugrás a tartalomhoz

Erdővédelemtan

Dr. Varga Ferenc

Szaktudás Kiadó Ház

2. fejezet -

2. fejezet -

1. Előszó

Az Erdővédelemtan c. tankönyv megírásával régi adósságunkat törlesztjük. Magyarországon összefoglaló jellegű, könyv alakban kiadott, erdővédelem témájú szakkönyv utoljára 1961-ben Györfi János tollából jelent meg. Az azóta eltelt 40 esztendő alatt a növényvédelem szemléletében és különösen annak technológiájában gyökeres átalakulás ment végbe. Ez a változás nem kerülte el az erdészeti növényvédelmet (erdővédelmet) sem.

A környezetünkben az utolsó néhány évtizedben bekövetkezett ökológiai változások megnövelték az erdővédelem szerepét. Ma már elmondható, hogy az intenzív erdőgazdálkodásnak az okszerűen alkalmazott erdővédelem szerves, nélkülözhetetlen része.

Az erdővédelem megnövekedett szerepével párhuzamosan jelentkezik az az irányzat, amely a vegyszerek, ha nem is teljes, de számottevő visszaszorítását tűzte ki céljául. Napjainkban élő törekvés az integrált növényvédelem (erdővédelem) és ennek részeként a biológiai védekezési módszerek minél szélesebb körben való alkalmazása.

Tankönyvünkkel a szakmai ismeretanyag összefoglalásán és a tanulóifjúság részére való átadásán túl a gyakorlat számára is felhasználható szakmai anyagot kívántunk készíteni. Az évente megjelenő és elszaporodó újabb és újabb, valamint a korábban csak szórványos előfordulásúnak ismert kártevők és kórokozók tömegessé válása ismert jelenséggé vált. Ezért tankönyvünket nem tekinthetjük teljes, lezárt munkának, a tananyag frissítése és korszerűsítése mindennapi oktatási feladataink közé tartozik. A teljességre való törekvés tankönyvünk limitált terjedelme miatt sem lehetett reális célkitűzésünk.

Ajánljuk tankönyvünket az erdőmérnök-hallgatókon, az erdészeti szakközép-iskolai diákokon és a széles szakközönségen kívül mindazoknak, akiket közelebbről érdekel erdeink egészségi állapota és azok fennmaradásáért és gyarapításáért tenni is szeretnének.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében bocsátjuk közre munkánkat – előre is elismerve annak hibáit, hiányosságait.

A tankönyv egyes fejezeteit Dr. Horváth Béla, Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Németh Károly, Dr. h.c. Dr. Márkus László, Dr. Szabó Ilona, Dr. Varga Ferenc (egyben szerkesztő is), Dr. Varga Szabolcs és Walterné Dr. Illés Valéria írta meg.

A könyv az agráregyetemek tankönyvkiadó koordináló bizottságának javaslata és segítsége, valamint az Oktatásügyi Minisztériumtól elnyert pályázati támogatás nélkül nem jelenhetett volna meg, köszönet érte. Köszönetünket fejezzük ki a könyv kéziratát gondosan lektoráló kollégáknak Dr. Bondor Antalnak és Dr. Tóth Józsefnek. Ugyancsak köszönet illeti a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó kollektíváját a könyv gyors és kiváló minőségben történt megjelentetéséért.

Sopron, 2001. január hó

Varga Ferenc

egyetemi tanár

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa

szerkesztő