Ugrás a tartalomhoz

Erdővédelemtan

Dr. Varga Ferenc

Szaktudás Kiadó Ház

12. fejezet -

12. fejezet -

11. Név- és tárgymutató

ágnyesés 111

buzogányos levéldarázs 166

ágvilla rák 262

bükk bolhaormányos 156

akác gubacsatka 159

bükk csíracsemete pusztulás 158

akác pajzstetű 160

bükk gyapjaslepke 157

akác pusztulása 262

bükk gyapjastetű 157

akác vírusok 161

bükk makk kártevők 158

akácaknázó hólyagosmoly 160

bükkfa tapló 159, 231

akáclevél aknázómoly 160

bükklevél gyapjastetű 156

alátét fa 237

bükkpusztulás 264

aljnövényzet 110

bükkrák gombája 158

almafarontó lepke 163

bükkrák kéregtetű 157

amerikai fehér medvelepke 163

cincérek 154

ánizstapló 173

citospórás nyárkéreg pusztulás 169

antagonista szervezetek 48

csapdázás 273

apácalepke 142

csávázógépek 82

áradás 123

csemetedőlés 132

aranyfarú pille 151

csemetekertek gyomirtása 209

árvíz 123

csemetekertek növényvédelmi munkái 85

aszály 121

cser tőrákosodása 263

aszálykár 121

cserebogár nemző 148

átmeneti védelem 238

cserebogarak 132, 264, 266

autocid módszerek 51

–nemzők elleni védekezés 267

avartakaró 110

cserhajtás ilonca 156

avartűz 108

darázslepke 168

az erdővédelem

drótférgek 145

–költségei 249

duglászfenyő tűhullása 143

–ökonómiai eredményessége 250

éger fitoftórás pusztulása 174

–ökonómiája 250

éger levélkártevők 173

bagolygomba 159

egérfélék 197

baktériumok 49

égerpusztulás 264

baleset elleni védelem 104

egészségügyi termelés 270

barna levélszövő 165

egyedi védelem 187, 350

bebúvó 185

egyéni védőeszköz 102

belvíz 123

elfagyás 119

besugárzás 51

élőhelyjavítás 194

betegség

elpusztult faanyag 243

–abiotikus 26

elsodródás 216

–biotikus 25

emissziók 115

–jelenségek 25

erdei cserebogár 266

–komplex 26

erdei tüzek 108

betűzőszú 141, 272

erdei vadkár 335

bögölyszitkár 167

erdeifenyő bagolypille 138

erdeifenyő gyapjastetű 139

–fenyő faanyagban 233

erdeifenyő hajtásgörbítő gomba 135

–lombos faanyagban 233

erdeifenyő hólyagrozsda 136

fatelepi rovarkárok 233

erdeifenyő kéregpoloska 139

fehér fagyöngy 169

erdeifenyő szövődarázs 139

fehérfoltos fenyőbogár 137

erdeifenyő törzstapló 136

fejtokátmérő 37

erdeifenyő tűkarc gomba 134

feketefenyő hajtáspusztulás 139

erdeifenyőtű hólyagrozsda 242

feketefenyő pusztulás 268

erdeifenyvesek pusztulása 267

feketefenyő tűpusztulás 140

erdőérték-számítás 250

felfagyás 119

erdőhigiénia 240

feltártság 111

erdőkárok 246

feltisztulás 110

–értékelése 251, 252

fénycsapdák 35

–értékelésének gyakorlata 254

fenyő likacsos gomba 134

–osztályozása 246

fenyőilonca 137

erdősítések gyomirtása 213

fenyőpohók 138

Erdőtörvény 39, 240

fenyőrontó levéldarázs 138

erdőtüzek oltása 114

feromonok 69

erdővédelem

–aggregációs 70

–fogalma 13

–csalogató anyagok 72

–kialakulása 13

–diszperziós 70

–szakirodalma 15

–illatanyagok 72

erdővédelemtan

–riasztó anyagok 72

–felsőszintű oktatása 18

–szex 69

Erdővédelemtani Tanszék 256

fésűs fenyődarázs 138

erdővédelmi előrejelzés 31

firkáló fenyőszú 141, 272

–időbeli formái 32

fogékony gazdanövény 27

–térbeli formái 32

fogófa 37, 273

Erdővédelmi Figyelő Jelzőszolgálati Rendszer

fogókéreg 37

ERTI Erdővédelmi Osztálya 256

földtűz 108

Erwinia salicis 172

fungicidek 62

faanyag

fűz levélkártevők 171

–álgesztesedése 231

fűz rozsdagombák 173

–fülledése 230

fűzfa kabócák 172

–kékülése 229

fűzpusztulás 260

–lebontása 229

fűzrontó gubacsszúnyog 172

–márványosodása 230

galambfélék 196

faanyag korhadása 231

genetikai defektusok 52

–barna vagy vörös korhadás 232

gépbeállítás 89

–fehér korhadás 232

gépkiválasztás 84

–lágykorhadás 232

gesztenye moly 176

faanyagvédelem célja 229

gesztenye ormányos 176

faanyagvédelem készárutéren 238

gombák 50

faanyagvédő szerek 66, 234

gombaölő szerek 62

fafajmegválasztás 110

gradáció szakaszai 29

fagy 118

gubacsdarazsak 152

–érzékenység 118

gubacsszúnyogok 152

–kései vagy tavaszi 119

gyapjaslepke 148

–korai vagy őszi 118

gyertyán gubacsatka 162

–téli 118

gyom fogalma 201

fagykárok elleni védekezés 120

gyomirtási technológiák 219

fagyrepedés 170, 319

gyomirtási terv 219

fajok behurcolása 24

gyomirtó szerek 202

fakín 154

–adszorbeálódása 206

farontó rovarok 233

–biológiai aktivitása 202

–hatásspektruma 203

–légi úton 39

–okozott szimptómái 208

kárláncolódás 123

–perzisztenciája 203

károsítók előrejelzése 33

–szelektivitása 203

–állományvizsgálat 35

–talajban való mozgása 204

–talajvizsgálat 34

–toxikus aktivitása 208

kártevő

–transzlokálódása 207

–előrejelzése 31

gyomkorlátozás 215

–fogalma 28

gyomnövény 200

kartoplaszt 189

gyomszabályozás tervezése 217

katasztrófa 23

gyökérrontó tapló 133, 141, 243, 268

kátrányfoltok 265

gyökfő perzselése 117

kecske 199

gyűrűs szövő 152

kecskerágó pajzstetű 177

gyűrűs tuskógomba 133, 150, 258

keleti cserebogár 266

hamvas szeder 275

kémiai növényvédelem 56

hántófa 194

kenési technológia 215

hárs gubacsatka 174

kerítés típusok 185

hárs takácsatka 328

kerítések 183

hasznos élőlények 44

késői laskagomba 170

hatfogú szú 137

kétalakú csertapló 155, 156, 231

hatóanyagok maradékértéke 59

kétpettyes fűzormányos 171

héjaszás 117

kis cserebogarak 266

herbivor rovar 21

kis lucfenyő levéldarázs 142

heveny mérgezések 99

kis nyárfacincér 167

hidraulikus cseppképzés 76

kiugró 183

higiéniai szabályok 236

kocsányos tölgy pusztulása 255

–készárutéren 236

kocsánytalan tölgy pusztulása 256

–rönktéren 236

koincidencia 31

hipovirulens gombatörzsek 261

kórokozó fogalma 27

hónyomás 126

kórokozók előrejelzése 32

hótörés 126

koronatűz 108

hozamkiesés 247

kőris gömbormányos 162

hőmérsékleti szélsőségek 116

kőris szűk 163

hőség 116

kőrisbogár 162

immisszió tűrőképesség 116

kőrisrák baktérium 163

immissziók 115

kőristapló 161

inszekticidek 59

környezet elszennyeződése 53

integrált növényvédelem 54

környezeti tényezők 27

irritáció 23

krónikus mérgezések 99

jegenyefenyő boszorkányseprű 144

lapátos nyírlevéldarázs 174

jegenyefenyő hajtás- és kéregtetű 14

laza máglya 237

jegenyefenyő törzstapló 144

légköri szennyezések 115

jégeső 129

létra 183, 185

jégverés 129

levélperzselés 117

Jermy-féle fénycsapda 36

ló 198

jogi szabályozás 98

lótetű 146

juh 198

lucfenyvesek szúkárosodása 270

juhar cerkospórás levélfoltosodása 164

lucgubacstetvek 141

juharlevél foltosság gombája 164

madárijesztő 186

kalló cserebogár 266

máglyázás készárutéren 238

kapu 183

máglyázási módszerek 235

karácsonyfatelepek gyomirtása 212

májgomba 155

karantén intézkedések 45

májusi cserebogár 266

karbidágyú 186

makroorganizmusok 48

kárfelmérés 38

málna 275

–földi felvételezés 39

mechanikai gyomirtás 218

mechanikus cseppképzés 77

Pinus fajok fonálféreg okozta hervadása

mikrogranulátum-szóró gépek 82

platán csipkéspoloska 176

mikroorganizmusok 49

platán hajtáshervadása 176

mókusfélék 197

platánbodobács 176

mortalitás 30

platánmoly 176

munkavédelmi követelmények 99

pneumatikus cseppképzés 142

nagy fenyőháncsszú 137

pocokfélék 197

nagy fenyőormányos 237

pókhálós májusfamoly 177

nagy nyárfacincér 168

porozógépek 81

nemesnyárak levélkórokozói 168

prognóziskészítés 38

növényvédelmi gépek 75

pusztai cserebogár 266

növényvédelmi törvény 240

rablók és ragadozók 30

növényvédő szer 56

rágcsálóirtó szerek 66

–kontakt hatású 57

rágcsálók 197

–szelektivitás 57

részterületkezelés 215

–szisztémikus 57

rezisztencia 43

–toxicitás 58

rezisztenciára nemesítés 43

–transzlokálódó 57

rézmetsző szú 141, 272

növényvédő szerek

riasztólövés 186

–felhasználása 101

riasztóhang 186

–forgalmazása 100

ribizke tapló 177

–megsemmisítése 104

rickettsiák 49

–szállítása 100

rodenticiek 66

–tárolása 101

rovarcsapdázás 72

nyár karcsúdíszbogár 167

rovarölő szerek 59

nyár kéregfekély gomba 169

rozsdagombák 141

nyár kéregtetű 166

rügyvédő 187

nyár rozsdagombák 169

sárga fagyöngy 154

nyárak pusztulása 264

sárga gévagomba 155, 173

nyárfa apróbagoly 165

sarjak irtása 215

nyárfa gyapjaslepke 165

sávos tölgybogár 154

nyárfa tőkegomba 170, 231

sertés 198

nyárlevelészek 165

simafenyő hólyagrozsda 144

nyártapló 170

siska nádtippan 274

nyírfa levélsodró 174

stressz 23

nyírfakéreg szú 174

szakmérnökképzés 18

nyírtapló 175

szaporodóképesség 30

ónos eső 129

szárazság 121

óriás fenyőháncsszú 513

–elleni védekezés 122

óriás terülőgomba 141

szarvasmarha 198

ormányosbogarak 133

szél 124

ostorkár 124

–döntés 124

ökoszisztéma 19, 22

–törés 124

ökotoxikológia 53

szelídgesztenye kéregrák 176

önpusztító módszerek 51

szelídgesztenye pusztulása 261

önszabályozó képesség 17

szelídgesztenye tintabetegsége 176

összeférhetetlenség 52

szélkerekes kereplő 186

pajorkárok 266

szil olajosbogár 164

–elleni védekezés 267

szil szijácsszúk 164

parazitoidok 30

szilpusztulás 259

parázstapló 173

szilpusztulás gombája 165

permetezéses tárolás 237

szúbogarak vektor szerepe 273

permetezőgépek 75

szürkepenész 132

peteprodukció 37

takácscincér 172

Pilát taplója 171

talajerózió 129

pintyfélék 196

talajfertőtlenítő szerek 66

talajkárosodás 130

–mechanikai 187

táplálékháló 19

vadkárok formái 180

taplógombák 232

vadlétszám meghatározása 194

–fenyő faanyagon 232

vadriasztó szerek 66

–lombos faanyagon 232

vadtakarmányozás 195

tarka égerormányos 166, 167, 172

vakond 198

telelőkert 195

várakozási idő 59

téli araszolók 146

–élelmezés-egészségügyi 59

termikus cseppképzés 76

–munka-egészségügyi 59

területvédelem 183

varjúfélék 197

tilliszképződés 231

vastag tapló 161

„tiszta gazdálkodás” 273

védekezés 40

toboztetű 143

–biológiai 43

tölgy búcsújáró lepke 152

–elhárító 41

tölgy földibolha 151

–elpusztító 46

tölgy golyva tetű 153

–elriasztó 46

tölgy ilonca 151

–fogó és csalogató 47

tölgy kéreg pajzstetű 153

–gazdasági 42

tölgy levélaknázó 152

–hatékonysága 40

tölgy lisztharmat 153

–kémiai 44

tölgy sodrómolyok 151

–mechanikai 45

tölgy szijács szú 258

–megelőző 41

tölgymakk károsítók 155

–megszüntető 45

tömeges elszaporodása 29

–távoltartó 46

tömör máglya 237

vegyszeres gyomkorlátozás 218

törzstűz 108

vegyszerkenő gépek 81

tőzegtűz 109

vékony rozsdástapló 159

tracheomikózis 263

veszélyes hulladékok 98

trofikus szintek 19, 20

veszélyességi kategóriák 100

túltartottság 272

vetési bagolypillék 146

tűz keletkezésének oka 113

viharkárok megelőzése 126

tűzelhalásos betegség 176, 177

villámcsapás 130

tűzveszély 109

villanófény 186

ültetvényszerű gazdálkodás 17

villanypásztor 186, 191

vadeltartó képesség 194

vírusok 49

vadfajok által okozott kár 180

vízben való tárolás 237

vadföldgazdálkodás 195

vörösfenyő aknázómoly 143

vadgesztenye levélaknázómoly 176

vörösfenyő rák 143

vadgesztenye levélbarnulása 177

vörösfenyő tűhullása 142

vadkár elleni védekezés 182

xilofág rovarok 264

vadkár erdősítésekben 178

zárlati károsítók 240

vadkár fogalma 177

zártkert 195

vadkár, mennyiségi 179

zavarás 23

vadkár, minőségi 180

zöld cserebogár 266

vadkárelhárítás

zöld karcsú díszbogár 154, 157

–biológiai 186

zöldár 124

–kémiai 186, 191

zúzmara 128

Készült a Grafika-Typopress Nyomdában

1101 Budapest, Monori u. 1–3.

Telefon: 261-5680, 261-3633, 262-5747

Felelős vezető: Farkas Tamás ügyvezető igazgató

A nyomda rendelkezik az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal