Ugrás a tartalomhoz

Erdővédelemtan

Dr. Varga Ferenc

Szaktudás Kiadó Ház

Erdővédelemtan

Erdővédelemtan

Dr. Varga, Ferenc

2001


Tartalom

1.
Erdővédelemtan
2.
1. Előszó
3.
2. Bevezetés
2.1. Az erdővédelem fogalma, tárgyköre és kapcsolata a társtudományágakkal
2.2. Az erdővédelem kialakulása, története Európában és hazánkban
2.3. A magyar erdővédelmi szakirodalom kialakulása és fontosabb művei
2.4. Az erdővédelem helye és szerepe a korszerű erdőgazdálkodásban
2.5. Az erdővédelemtan felsőszintű szakmai oktatása, az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés
4.
3. Általános erdővédelemtan
3.1. Az erdő mint ökoszisztéma
3.2. Az erdei ökoszisztémát érintő hatások
3.3. Az erdei fák betegség jelenségei és az azokat befolyásoló tényezők
3.4. A kórokozó fogalma és erdőbeni elszaporodásának feltételei
3.5. A kártevő fogalma, elszaporodásának feltételei
3.6. Károsító tényezők előrejelzésének elvei és lehetőségei
3.7. Kárfelmérési módszerek
3.8. Az erdőben fellépő betegségek elleni védekezés
3.9. Az erdővédelem gépei, eszközei
3.10. Az erdővédelmi munkák tervezése és végrehajtása
3.11. A növényvédelem jogi szabályozása
3.12. Az erdővédelmi munkák munkavédelmi vonatkozásai
5.
4. Részletes erdővédelemtan
4.1. Az erdő abiotikus kártevői és az ellenük való védekezés
4.2. Az erdő biotikus károsító tényezői és az ellenük való védekezés
4.3. A gyomnövények okozta kártétel és az erdei gyomirtás
6.
5. A faanyag védelme a másodlagos feldolgozásig
5.1. A faanyag károsodása
5.2. A faanyag másodlagos feldolgozásáig fellépő fontosabb farontó gombák
5.3. Állati szervezetek okozta károk
5.4. Faanyagvédő szerek
5.5. Faanyagvédelem a vágástéren és az erdei rakodón
7.
6. Erdőhigiénia
6.1. Törvényi háttér
6.2. Általános irányelvek
6.3. Az elpusztult faanyag szerepe
8.
7. Az erdőben keletkezett károk gazdasági hatása
7.1. Az erdőkárok és azok osztályozása
7.2. Az erdészeti növényvédelmi ökonómia feladatai
7.3. Az erdővédelem ökonómiája és az erdőérték-számítás
7.4. A leggyakoribb károk értékelési módszerei
7.5. A kárértékelés gyakorlati lebonyolítása
9.
8. Néhány erdővédelmi probléma részletes ismertetése
8.1. A kocsányos tölgy pusztulásos megbetegedése
8.2. A kocsánytalan tölgy pusztulásos megbetegedése
8.3. A szilpusztulás
8.4. A fűzpusztulás
8.5. Egyéb lombos fafajok pusztulásos megbetegedése
8.6. A cserebogarak kártétele
8.7. Az erdeifenyvesek pusztulása
8.8. A feketefenyő-állományok pusztulása
8.9. A lucfenyvesek szúkárosítása
8.10. Nehezen irtható gyomok leküzdése
10.
9. Irodalomjegyzék és ajánlott szakirodalom
11.
10. Tudományos nevek
12.
11. Név- és tárgymutató