Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei III.

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

72. fejezet -

72. fejezet -

CÍMMUTATÓ

A bázeli harangok

Ábécé a fordításról és ferdítésről

Ábécé a versről és költőről

A befejezetlen mondat

A béka segge alatt

A belső végtelenben

Abigél

A bőr alatt halovány árnyék

A Buddenbrook ház

A császár

A csodagyermek

A csodálatos mandarin

Ádáz kutyám

A Diktátor

A divatról

A doktor úr

A dög

A Dunánál

Advent a Hargitán

Adventi fagyban angyalok

Ady s a legújabb magyar líra

Ady szimbolizmusa

Ady-vízió

A falu

A falu jegyzője

A falukutatás vezérfonala

A falu lélektana

A falusi tanító

A farkas halála

A farkasok dala

A fehér folt

A fehér hotel

A festéktől a fényig

A fogoly lány

A fogorvos feje

A fordítás művészete

A forrásvizek barbársága

A föltámadás szomorúsága

A francia irodalom kincsesháza

A franczia lyrai költészet fejlődése

A Franklin Kézi Lexikona

Against Forgetting. Twentieth Century Poetry of Witness

A gazdátlan csónak története

Agitátorok

A gógyigaleri

Ágoston olvasása közben

A grammatika poétikája és a poétika grammatikája

A gyáva

A gyermek és a szivárvány

A gyertyák csonkig égnek

A hallgatás tornya

A hamis tanú

A hang és a téboly

A három testőr

A három testőr Afrikában

A hattyú

A Hét

A Hétfejű Tündér

A holló

A homlokodtól fölfelé

Ajtófélfámon jel vagy

A kapitalizmus vége

Akarsz-e játszani?

A kastély

Akasszátok fel a királyokat

A kék kerékpáros

A kékszemű

A kétfejű fenevad

Aki bújt, aki nem

A kígyó árnyéka

A kiolvashatatlan vers

A kis fészek

A kis herceg

A konkrét költészet útjai

A korai vértanú és más költemények

A kozmosz éneke

A kölcsönkért kastély

A könnymutatványosok legendája

A kritikus mint művész

A kutyák dala

À la recherche du temps perdu

Albertine disparue

A legnagyobb magyar falu

A legrégibb Mária-templom

A lélek-mocsár

Alkonyi út

Állatkerti útmutató

Álmodozások kora

Álmok álmodója

Álom az országról

A ló meghal a madarak kirepülnek

A magyar állam életrajza

A magyar élet egységében

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja

A magyar irodalmi műveltség kezdetei

A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig

A magyar irodalom fejlődéstörténete

A magyar irodalomtörténet revíziója

A magyar jövő alapproblémái

A magyar Literatura Esmérete

A magyar mese és mondavilág

A magyar művészettörténelem föladata

A magyar nép „Miatyánkja”

A magyar paraszttársadalom

A magyar Pimodan

A magyar protestántizmus problémája

A magyar rádió feladatai

A magyar társadalomnéprajz Ortutay Gyula korai műveiben

A magyar Ugaron

A manó

A Márciusi Fronttól az Újholdig

A mennyezet és a padló

Ami a szívedet nyomja

A mítosz mítosza

A mosoly birodalma

A nagy utazás

A nagyratörő

A nagyváros dinamikája

A nagyváros szimfóniája

András evangéliuma

A néma barát

A nemek közötti anatómiai különbségek néhány lelki következménye

A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése

A népdaltól az abszurd drámáig

A néphagyomány és a nemzeti művelődés

A nép nevében

A nevető ember

Angi Vera

Anibel

Anna Bluméhoz

A novellaelemzés új módszerei

A női testkultúra új útjai

Antiszempont

A Nyugat elődei

A „Nyugat” magyartalanságairól

A Pál utcai fiúk

A parázna söprű

A per

A Phaedra-story

A plakát és az új festészet

Apokrif

Apolló

Apolló és Anyolló

Aprószentek

A Proust-élmény nyomában

A puszta létige szomorúsága

A Rákosi-korszak irodalompolitikája

Arany János

Arany Lacinak

Aranysárkány

Aranytól Adyig

Aranyvasárnap

Archaikus Apolló-torzó

Archie Dumbarton

Arckép

A reformáció jegyében: A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete

A regény mint „új, s inkább újszövetségi műfaj”

A régi ház

A reneszánsz

A rím elemzése

Arkánum

Árnyas főutca

A rózsalovag

Ars Una

Arthur és Franz

A sípoló macskakő

Assemblage

A strukturalizmus-vita

A szarvasokká vált fiúk

A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából

A szegények elsőrangú méltóságáról

A szegény kisgyermek panaszai

A szegénységről

A sziget

A sziget ostroma

A szőke ciklon

Atalanta in Calydon

A tanú

A Tanú munkaterve

A tardi helyzet

A tavaszi áldozat

A tékozló ország

A tengerparti gyár

A tengervíz sós

A tervhalmozó

A testőr

A test védekezik

A Tett

Átírások

A XIX. század költői

A tizennégy karátos autó

Átkelés

Átkelés az üvegen

Atmoszféra

A tömegek lázadása

A török és a tehenek

A törvények szelleméről

A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus

A tragikum

A tulajdonságok nélküli ember

A tündér

Aurél a Kékesre megy

A vadon

Avantgárd /és/ irodalomelmélet

A varázshegy

A végvári magyarság és kultúrája

A velencei kalmár

A vers jövendője

A világ érzéki hatalma

A világítótorony

A vörös malom

Az ablakmosó

Az ábrázolás iránytalansága

A zálog

A Zangezur hegység

Az a szép, régi asszony

Az áhítat zsoltárai

Az Alföld parasztsága

Az amerikai telefon

Az ámokfutó

Az anyagtól az építészetig

Az apostol

Az Artamonovok

Az atléta halála

Az autóvezető

Az ebéd

Az ég-sapkájú ember

Az Egy álmai

Az egyetlen metafora felé

Az Eiffel torony násznépe

Az elágazó ösvények kertjében

Az elátkozott part

Az élet dele

Az életöröm elvesztése

Az ellenállás melankóliája

Az ellenforradalom természetrajza

Az elsodort falu

Az eltűnt miniatűr

Az ember melegségre vágyik

Az ember tragédiája

Az érsek imája

Az Értől az Óceánig

Az Eufrátesz Babilonnál

Az európai irodalom története

Az írástudók árulása

Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus

Az irodalom új műfajai

Az ismeretlen remekmű

Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei

Az őrző könyve

Az ördög

Az őrültek első összejövetele a szemetesládában

Az összeesküvés

Az új magyar népiesség

Az új Orfeusz

Az ún. nyelvkritikus költészet manifesztumának rekonstruálása eredeti dánból és honi sajt(ó)ból

Az urgai fogoly

Az utolsó fölolvasás

Az utolsó hajó

Az utolsó királysas

Az utolsó meggymag

Az üvegcipő

A zsalu sarokvasa

Baál 814Babik

Bábjáték

Bakaruhában

Balassi Bálint lázbeszéde

Balázsolás

Ballada a költészet hatalmáról

Ballada a Magyarországra ment franciákról

Ballada Magyarország és Lombardia ellen

Bálványdöntés

Bánk bán ’

Bánk Bán

Bárányka

Barbárok

Bartók-suite

Bástyasétány ’

Bátyácska és húgocska

Beowulf

Bérmunkás-ballada

Berzsenyi és íróbarátai

Berzsenyi, Volney s a religio

Beszélgetés a miniszterelnökkel

Beteg a kedves

Betty Trask Award

Bevezetés a szépirodalomba

Bezárult Európa

Bimbózó lányok árnyékában

Blue Book

Bóbita

Boldogtalan testvérek

Boldogult úrfikoromban

Bori notesz

Borisz Davidovics síremléke

Bors néni

Botok

Börtöncella

Börtönök

Brassói Lapok

Breviárium

Brumes et Pluies

Buda

Buda halála

Budapesti Hírlap

Budapesti Mesék

Budapesti Napló

Budapesti Szemle

Bújdosókönyv

Bűnbeesés

Caligula helytartója

Calme intérieur

Cantata profana

Capillária

Carousel

Centrifugális sarok

Centripetális farok

Chanson de Roland

Cifra nyomorúság

Clair de Terre

Commedia

Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis Regni ad nostra usque tempora delineatus

Corrida

Cuniculus

Curriculum vitae

Czímeresek

Cselédek

Cseréptörés

Csillagok közt

Csizma az asztalon

Csodák Országa Hátsó-Eurázia

Csokonai. Csokonai költő-barátai. Földi és Fazekas

Csongor és Tünde

Csontmolnárok

Csutak és a szürke ló

Csutak színre lép

Csutora

Dada-Jazz

Dada-Tank

Darabbér

Das Einzige und sein Eigentum

De profundis

Debreceni Káté

Debreceni kiskáté

Decline and Fall of the Roman Empire

Derengés

Der Römerbrief

Der Untergang des Abendlandes

Der Vogelhändler

Déry-archívum

Detestatio belli

Diákok

Die Geburt der Tragödie

Die Glut

Die Kerzen brennen ab

Die Kunst der Fuge

„Die Liebe kommt und geht!” Struktur der modernen Lyrik

Die Tat

Die Verwirrungen des Jünglings Törless

Diktátor

Dimenzionista kiáltvány

Disztichon Alfa

Doktor Faustus

Dokumentarista egypercesek

Dokumentum

Domb tövén, hol nyúl szalad

Don Quijote

Dózsa György beszéde a ceglédi piacon

Dőlt vitorla

Döntsd a tőkét, ne siránkozz

Drámai események

Du coté de chez Swann

Dzsigerdilen

Ede megevé ebédem

Éden

Édes Anna

Égető Eszter

Égi bárány

Égi és földi szerelem

Égöv

Egy arckép alá

Egy Bartók-tanulmány vázlata

Egybegyűjtött írások

Egy családregény vége

Egy egér halálára

Egy ember élete

Egy emigráns nő levele New Yorkból

Egyetértés

Egyetlenegy vagy

Egy fejezet a magyar irodalmi ízlés történetéből. Berzsenyi Dániel

Egy különítményes vallomása

Egy, kettő, három

Egy KZ láger falára

Egy lócsiszár virágvasárnapja

Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról

Egy makró emlékiratai

Egy mondat

Egy mondat a zsarnokságról

Egy művész összegzése

Egy őrült éjszaka

Egyperces novellák

Egy polgár vallomásai

Egység

Egy szerelem három éjszakája

Egy szó alibije

Egy talált tárgy megtisztítása

Egy vers vágóasztala

Éjszakai állatkert

Éjszaka minden megnő

Élek, halok…

Elektra

Elérhetetlen föld

Elesettek

Élet és Irodalom

Életben maradni

Életrajzi vázlat

Elidegenedett idegen

Elmélkedések

Elő- vagy utószó

Előőrs

Elsodort falu

Első személyben

Elsüllyedt csatatér

Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete

Elutazás és hazatérés

Elvásik a veres csillag

Elveszett paradicsom

Emberavatás

Ember az országút szélén

Ember és szerep

Emberi színjáték

Embers

Emberszag

Embertelen

Emlékezés egy szomorú férfira

Emlékiratok könyve

Emlények

Ének a semmiről

Én és Te

Environments & Happenings

Enyingi járás

Eposz Wagner maszkjában

Erató

Erdély az én hazám

Erdélyi Helikon

Erdély története

Erőltetett menet

Erősebb a halálnál

Erősítő

Erős várunk a nyelv

Érzelmes tolvajok

Eső esik. Fölszárad…

Esőváros

Espectador

Este a kertben

Esti dal

Esti Kornél

Esti Kornél csodálatos utazása

Esti Kornél éneke

Esti Magyarság

Eszter hagyaték

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

Eszká emlékzaj – Hét dal Tandori Dezső verseire

Eszmélet

Etelka

Ethnographia

Euridiké nyomában

Eurydice útja az alvilág felé

Eurydiké

Extázis

Ezeregyéj

Ez mind én voltam egykor

Ezüstpisztráng

Fából faragott királyfi

Faj és irodalom

Fajvédő volt-e Ady Endre?

Farkasverem

Faust

Fehér Könyv

Fejedelem

Fejezet a szerelemről

Fejlődéstörténet

Fekete csillag

Fekete-fehér

Fekete-fehér-fényjáték

Fekete gyémántok

Fekete reneszánsz

Fekete vígjáték

Felelet

Feljegyzések az út mentén

Félőlény

Feltámadás Makucskán

Féltékenyek

Fényes szelek

Fény, fény, fény

Fény-tér modulátor

Festészet, fényképészet, film

Fiam, Absolon!

Film

Film Színház Muzsika

Filozófiai Írók Tára

Filozófiai vizsgálódások

Finnegans Wake

Flocsek bukása

Flóra

Flóra

Fluxkoncert

Fodrozódik az élet és a tenger

Fogytán van a napod

Fohász Budapestért

Forgatókönyv

Formateremtő elvek a költői alkotásban

Formateremtő elvek és a Novellaelemzés

Forr a bor

Forradalom

Forradalom után: Vörösmarty és a mai stílromantikusok

Fórum

Föld, Föld!…

Föltámadott a tenger

Fővárosi Lapok

Fragmentum

Francia kastély

Frissen festve

Frivolitások és hitvallások

Futóhomok

Füst Milán-dialógusok

Gasparone

Gazette de Hongrie

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity

Géniusz

Georgikon

Germania an ihre Kinder

Germinal

Gesamtwerk

Gledišta

Góg és Magóg fia vagyok én…

Golghelóghi

Gond és hitvallás

Gondolatok a pincében

Grammatikai személyek

Grammatológia

Guermantes-ék

Gulliver utazásai

Gyermekbánat

Gyilokjáró

Gyökér

Gyöngyszoknya

Gyűjtők gyűjtője

Ha a világ rigó lenne

Háború a világ végén

Háború és háború

Hajnali háztetők

Hajnali részegség

Hajtogatós

Hajtűkanyar

Hálaadás napja

Haladás

Halál Velencében

Halálesztétika

Halálfélelem

Halálfiai

Halleluja

Halotti beszéd

Halotti beszéd (Márai)

Hamlet

Hampsteadi semmittevők

Hamupipőke

Hangtalan

Hannibál tanár úr

Harc a fehér báránnyal

Harc a Nagyúrral

Harmadnapon

Harminc év

Harminc ezüstpénz

Három Baudelaire-szonett

Három húg

Három nemzedék

Három veréb hat szemmel

Harry Potter

Haszon

Hat szerep keres egy szerzőt

Határeset

Ház a sziklák alatt

Ház a szőlőskertben

Házastársak

Hazatérés

Héj

Heliáne

Henschel fuvaros

Hernani

Hetedik ecloga

Hétköznapi képtelenség

Hétköznapok és csodák

Hiába kísértsz hófehéren

Híd

Hideg napok

Himnusz

Himnusz minden időben

Histoire de la Transylvanie

Histoire de trois générations

Histrion

Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból

Hogy születik a vers és a regény?

Hogy tűz ne hulljon

Holland Dada

Holle anyó

Holmi

Holnap lesz fácán

Homorú versek

Honderű

Honismeret könyve

Horgodra tűztél, Uram

Horváthné meghal

Hószakadás

Hosszú az Uristen

Hottentotta nóta

Hungarizmus és halál

Hunnia

Hunn, új legenda

Hunok Párizsban

Hunyadi László

Húsz év múlva

Húsz óra

Huszadik Század

Ice Tonight in the Hearts of Young Visitors

Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei

Idegen szobák

Ifjúság Symposion

Ifjúsági Újság

Ifjú szívekben élek

Igazat játszottak

Igazság

Igaz Szó

Ihlet és nemzet

Ikrek hava

Iliász

I Like Being Killed

Immer Schweigender

Imre bácsi mellett vagyok

In memoriam dr. K. H. G.

Institut für Zeitungskunde

Intra muros

In vitro

Irkafirka Musil olvasása közben

Irodalmi levél

Irodalmi nyelvünk kezdetei

Irodalmi problémák

Irodalmi Újság

Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai

Irodalom és demokrácia

Író születik

Iskola a határon

Ismeri a szandi-mandit?

Ismét magyar lett a magyar

Istar pokoljárása

Istenek és falovacskák

Isten hozta, őrnagy úr

Isten országa felé

Ítélet

Ítélet Canudosban

Ítélet nincs

i

Izvor

Izzólámpa-punalua

Jacob Wunschwitz igaz története

Jaguár

János vitéz

Járkálj csak, halálraítélt!

J. A. szonettje

Játék a kastélyban

Játékszabályok

Javított kiadás

Jeruzsálem hercegnője

Jézus

Jónás könyve

Journal in-time

Joyce magyar utazása

József Attila komplex képei

József Attila sírja

József és testvérei

Julianosz ifjúsága

Kaddis a meg nem született gyermekért

Káin és Ábel

Kakas Márton

Kalangya

Kalevala

Kalotaszeg

Kant-emlékzaj

Karácsony, fekete glória

Karácsony Kolozsvárt

Karamazov testvérek

Kárpáthy Zoltán

Kártigám

Katharina Blum elveszett tisztessége

Katolikus Szemle

Katona József. Játékszíni és drámairodalmi előzmények. Katona drámaíró kortársai

Kecskerúzs

Kegyetlen humanizmus

Kék üvegfigurák

Keleti Újság

Kelet népe

Kelj fel és járj!

Kemény vaj

Kempis Tamásnak a Kristus követéséről négy könyvei

Képarchitektúra

Képes krónika

Képes Vasárnap

Keresztelőre

Kert

Késő kegyelem

Két asszony

Kétéltűek a barlangban

Kétfejű sas

Két lány térdtől bokáig

Két sárga láng

Kettős világban

Két választás Magyarországon

Két világ határán

Kézfogások

Kézírásos könyv

Ki a faluba!

Kiknek adtam a boldogot

Kilátó

Ki látott engem?

Kilenc koffer

Kirakják a fát

Kisdobos

Kisebbségben

Kisebbségi irodalom – világirodalom

Kísérlet madárral és levegőszivattyúval

Kisfaludy Károly és íróbarátai

Kisfaludy Károly évtizede. Az 1820-as évek kisebb írói

Kisfaludy Sándor

Kiskunhalom

Kis magyar pornográfia

Kit az szeretőjével való haragjában szerzett

Kitörés

Klárisok

Klasszikus és bölcseleti hermeneutika

Književna reè

Kohlhaas Mihály

Kokot

Koldus és királyfi

Koldusopera

Komjáthy Jenő

Kommunista kiáltvány

Konstruktív-dinamikus erőrendszer

Kontrapunkt

Koppar Köldüs

Koratavasz

Kormányeltörésben

Korszerűtlen elmélkedések

kortársai

Korunk

Kosztolányi Dezső Összegyűjtött Munkái

Kotyogó kő egy korsóban

Kővilág

Kökényszemű

Kököjszi és Bobojsza

Költő és mecénás

„Költőnk és Kora”

Kőmíves Kelemenné

Könyvről könyvre

Könyvtáros úr

Köpönyeg sors

Körhinta

Körperkultur der Frau

Körúti éjszaka

Kőtábla

Közellenség

Közgazdasági Kislexikon

Közöny

Között

Krétakör

Kritika

Kröger Tonio

Krugovi

Kubla kán

Lábadozó szél

Lábnyomok

La Carotte

Lady for a Day

Lágerek népe

La Grande-Duchesse de Geroldstein

La Guerra del fin del Mundo

L’Albatros

La leçon poétique de Baudelaire vue par un poète étranger

Laodomeia

La rebelión de las masas

László úr

l’Atelier

Látjátok, feleim

Látomás nélküli irodalom

Leányregény

Leaves of Grass

Le Beau Navire

Le braci

Lectio

Léda és a hattyú

Le Figaro

Le Gang des philosophes

Legenda a negyedikről

Légy forradalmi, nemzeti!

Légy jó mindhalálig

Lehetetlen emberek

Le Journal littéraire

Lélektani regény

Lelkigyakorlat

Leltár pasim jó cselekedeteiről

Le Monde

L’enfant du miracle

Lenni jó

Lenni vagy nem lenni

Leopold Bloom

Le Revolver à cheveux blanc

Les ardoises du toit

Les braises

Les Cloches de Corneville

Les Fleurs du Mal

Les misérables

Le Temps retrouvé

Letészem a lantot

Levél a tisztviselőkérdésről

Levél apámhoz

L’Expiation

L’Express

Lica

Life Studies

Lila tinta

Liliom

Liliomfi

Literatura

Literatura na Swiecie

Lityeraturnaja Gazeta

Lolli estéje

Ludas Mátyás Füzetek

Ludas Matyi

Ma

Macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája

Macskajáték

Madame Bovary

Madárkák

Magasiskola

Magazin

Máglyák énekelnek

Magyar Csillag

Magyar Élet

Magyar faluról

Magyar fohász

Magyar Föld

Magyar Gazdák Szemléje

Magyar Hírlap

Magyar irodalomismeret – A rendszerezés alapelvei

Magyar irodalomtörténet

Magyar írók Rákosi Mátyásról

Magyar líra 1932-ben

Magyar Mérleg

Magyar Műhely

Magyar művészet

Magyar Nemzet

Magyar népismeret

Magyar Nyelv

Magyarok Romániában

Magyarság és Európa és a Kisebbségben

Magyarország

Magyar Proust

Magyar ritmus, jövevény versidom

Magyar Robinson

Magyar Történet

Május

Malom a Séden

Mamuttemető – magyarok a trópusokon

Manci

Manon Lescaut

Marat/Sade

Margitka

Mária

Mária-siralom

Marseillaise

Medáliák

Medáliák

Médeia

Médium-art

Megjött Ézsaiás

Megtalált karaván-napló

Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam

Megy körben az arc

Meistersinger

Mélyvíz

Mementó

Memorandum

Menedék

Menekülés a magányból

Menekűlni

Menni vagy meghalni

Mentholos görögdinnye

Meredek út

Merre vagy Rákosi?

Merülő Saturnus

Mesemondások Jókai Mórról

Mesemondó ház

Mese Petőfiről

Métro-police

Mi a magyar?

Miatyánk

Mi az, öreg?

Micimackó

Miért nem szeretem…

Miért öltöznél már…

Miért újra Ulysses?

Míg eljutok a napsütötte sávig

Míg fekszem kiterítve

Mildi meséi

Militarista dal

Minden kényszer nélkül

Minerva

Minerva-könyvtár

Mint forró csontok a máglyán

Mintha élnél

Miorita

Missa Agnostica

Mit eszik reggelire?

Mladost

Modern költők

Molloy

Molnár Anna

Molnár Ferenc színpada

Mondd, mit érlel…

Montázs-éhség

Monte-Cristo grófja

Mozgóképek a moziról

Mozgó Világ

Mozi

Mrs. Dalloway

Munkások

Múzsával vagy múzsa nélkül?

Művészet és világnézet

Nagy Könyv

Nagyon fáj

Nagyság

Nagy Testamentum

Naiv eposzunk

Napforduló

Napkelet

Naplók

Napraforgó

Narnia-krónika

Nászutasok a légypapíron

Ne bántsd a magyart!

Négysoros

Néma forradalom

Ne magamat?

Nem bírta hát…

Nem csak kenyérrel

Nem én kiáltok

Nemezió González egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz

Nem feleltem magamnak

Nem menekülhetsz

Nemzeti dal

Nemzeti hagyományok

Nemzeti öncélúság

Nemzeti radikalizmus

Népdalkutatás és nacionalizmus

Nép és költészet, meg egy kis verstan

Népgyűlés

Néprajzi Értesítő

Népszava

Népzenénk és a szomszédnépek zenéje

névelő növények

Nevetők

Niagara Nagykávéház

Nincs idő

Nógrád Népe

Nők

Nyári vasárnap

Nyelv és lélek

Nyelvészet és poétika

Nyírségi napló

Nyolcvan huszár

Nyugat

Nyugat húsz esztendeje

Óda

Óda egy görög vázához

Odüsszeia

Ó, ha cinke volnék

Októberi táj

Oldás és kötés

Olvasás és értelem

Olympia

Optimisták

Opus N3: Koga

Óriáscsecsemő

Orlandó

Ormányság

Orpheus

Ország–Világ

Os Sertőes

Oszlopos Simeon

Ószövetség

Óz, a csodák csodája

Önarckép

Öreg néne őzikéje

Őrizetlen pénz az utcán

Őrizetlenül

Örök barátaink

Örök virágok

Örömhöz

Őszi reggeli

Ősszonáta

Pacsirta

Pajzzsal és dárdával

Palotai álmok

Pamela

Pancsatantra

Pandora

Pánepicizmus és csonkapróza

Pán Péter

Papírember

Parázs

Párizs ég

Párizs! Néhány strófa az üvegfejű borbély életéből

Paroles d’un croyant

Pártköltészet

Pásztortűz

Paterson

Patyomkin páncélos

Pávatollak

Pepito és Pepita

Pereskedők

Perspektive

Perzsa levelek

Pester Lloyd

Pesti Hírlap

Pete Pite

Petőfi Sándor

Petőfi tüze

Philosophische Untersuchungen

Phonopoetica

Piéta

Pilinszky

Pilinszky-portré

Piros a vér a pesti utcán

Pisti a vérzivatarban

Piszkos Fred, a kapitány

Pisztrángok kara

Pitanja

Plasztik

Platonov

Plusz-mínusz egy nap

Poétika

Poétikai kísérlet az Újhold költészetében

Pogány köszöntő

Pohárköszöntő

Pokolbéli víg napjaim

Polja

Pompásan buszozunk!

Pom-Pom meséi

Pontos történetek, útközben

Portrait of the Artist as a Foaming Deathmonger

Prae

Praxis

Prédikátor

Prizma

Problemi

Proletár portré

Protestáns Szemle

Proust jövője

Proust módszere

Proust világa

Próza

Prózák

Psyché

Pusztulás

Putevi

Questions at Issue

Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak

Quorum

Radírok

Rapaport-levél

Rátka

Ravensbrücki passió

Razglednica

Razlog

Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában

Reform

Református Élet

Regards sur le monde actuel

Rege a tűzről és jácintról

Reggeli fény

Régi idők focija

Régi idők mozija

Rejtelmek

Rend a romokban

Rendkívüli Színpad

Rendőrség

Rendületlenül

Rettegés és ínség

Riának hívom

Rip van Winkle

Robinson Crusoe

Robogó szekerek

Rock Around the Neo-avantgarde

Rómában történt valami

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

Rombolás és bánat az Ég alatt

Romlás virágai

Rongyszőnyeg

Rózsa és Ibolya

Rozsdatemető

Röpirat

Rövid és hosszú mondat

Rövidzárlat Rovinjban

SadisfactionS

Sam Small

San Gennaro vére

San Remói napló

Sartoris

Sas

Sátántangó

Saul z Tarsu

Saulus

Sej, a mi lobogónkat

Semmiért Egészen

„serbus manier”

Shulamit

Sinistra körzet

Sir Gawain and the Green Knight

Sír-felirat

Sivatagban

Sodrásban

Solymosi Eszter vére

Sorstalanság

Sortűz egy fekete bivalyért

Sótartó felé

Sources of the Self

Sovány és sohasem fog meghalni

Sötét bújócska

Sötét galamb

Structuralist Poetics

Stuart Mária

Sub specie aeternitatis

Súly alatt a pálma

Süsü, a sárkány

Svájci történet

Symposion

System der Sittenlehre

Szabadíts meg a gonosztól

Szabadsághegy

Szabad Somogy

Szakállszárító

Szálkák

Számadás

Szamártövis

Száműzetésem első éneke

Száncsengő

Szán megy el az ablakod alatt

Szárazvillám

141 perc a Befejezetlen mondatból

Száz szép kert

Széchenyi

Szegényember balladája

Szegényember szíve szerint

Szegény Ioanide

Szegénylegények

Szegénynek lenni s fiatalnak

Székely Boldizsár halála

Szekfű Gyula

Széljegyzetek Casanovához

Szélvihar

Szent Hilárius

Szentírás

Szentivánéji álom

Szent Margit

Szent Orpheus breviáriuma

Szép Szó

Szeptember végén

Szerecsenségem története

Szerelem

Szerelmesfilm

Szerelmes vers az Istenhegyen

Szerelmes vers Boldogasszony napján

Szeretlek

Sziget a szárazföldön

Szimat és ízlés

Szindbád

Színek és évek

Színház

Színházi Élet

Színhelyek

Szláv strukturalizmus az irodalomtudományban

Szocializmus és marxizmus

Szodoma és Gomorra

Szomjas inasok

Szomorú béres

Szomorúság

Szózat

Szög és olaj

Szöktetés a szerájból

Szösz néne

Szürke ló

Táj, két figurával

Találkozás Gina költőjével

Talált nő

TALL Buildings

Táncol a hold

Tankönyv a nemzetnek

Tanú

Tanulmányok

Tanyán

Tapéta és árnyék

Tariménes utazása

Tarka forgó

Társadalmi szerződés

Tatárfutás

Tavasz felé

Telegram

Télémaque

Téli éjszaka

Te meg a Világ

Tenger

Tengerszem

Tengertánc

Termelési regény

Testem

Testvériség

Tett

The Ambassadors

Theatre and Film

The Collector Collector

The Independent

The March of Literature

The Meaning of Meaning

The Modern Poets: American and British Poetry Since World War II

The Philosophy of Rhetoric

Thérèse Raquin

Théseus-általános

The Tempest

The Thought Gang

Thomas Mann üdvözlése

Tilinkó

Timaiosz

Tiszatáj

Tisztaság könyve

Tiszta szívvel

Tisztelt hullaház!

Titkos akadémiai előadások

Tizenhárom almafa

Tízezer nap

Toll

Tom Paine

Torlon Péter

Tornyot választok

Tóték

Tournesol

Töredék

Töredék Hamletnek

Törless iskolaévei

Tradition and Individual Talent

Tragédiás figurák

Trapéz és korlát

Tristan

Tristan (Kosztolányi)

Tristram Shandy

Tücsökzene

Tükör

Tündérálom

Tűzkút

Tűzoltó utca 25.

Tűz-tánc

UFO

Újabb költészetünk világnézeti válsága. 1. Reviczky Gyula

Új Ember

Új enciklopédia

Új és régi Hamletek

Új Föld

Újhold

Újhold-Évkönyv

Új Írás

Új Magyar Föld

Új Magyar Irodalmi Lexikon

Új művészek könyve

Új nemesség

Új regények

Újság

Új Symposion

Új Szellemi Front

Új szójáték-kultúra felé avagy a dogmatikus akcidentalizmus szabályairól

Új versek

Új Vetés

Ulysses

Ulysses, a nyughatatlan

Un coup de dés

Under the Frog

Úr és paraszt

Úrilány szobát keres

Úri muri

Utas és holdvilág

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél

Utószezon

Utószó helyett

Üdlak

Vadkacsa

Vad pálmák

Vadrózsák

Vagyonom és fegyvertáram

Vajdasági Írás

Valahol Oroszországban

Valaki

Valaki más

Válasz

Valenciánál a tenger

Vallomás a groteszkről

Vallomás és bábjáték

Válság és regény

Valse triste

Vándorének

Vándorlás

Van még szalámi

Varázsének

Variáció népdalra

Vár ucca tizenhét

Vásár és én

Végre élsz

Velencei napok

Vénasszonyok nyara

Vendégjáték Bolzanóban

Vendégség

Vendégszövegek

Vergilius halála

Vérnász

Vérrel és vassal

Versek könyve

Ver/s/ziók

Vesztegzár a Grand Hotelben

Vetített irodalom

Via Itália

Vidici

Vigasz

Vigilia

Vigyázz hazádra!

Viharsarok

Világanyám

Világirodalmi Lexikon

Villámfénynél

Vissza a belső körre!

VizUállás-jelentés

Voiliers

Vojtina új levele egy fiatal költőhöz

Voyage to the End of the Room

Voyelles

Vörös liliom

Vörösmarty drámái

Weltbürgertum und Nationalstaat

Xénophiles

Zendülők

Zenit

Zimzizim

Zokogni szeretnék

Zöld Szamár

Zrínyiász

Zrí-punalua