Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

O, Ó

O, Ó

obdukció 11109

objektív 11111, 11112

objektív szinoníma 11113

obrucsevit 11123

obszekvens völgy 11124

obszidián 11127

óceán 11132

óceáni 11133

óceáni árok 11144

óceáni félgömb 16785

óceáni hátság 10394, 11136

óceáni kéreg 11134

oceánit 11137

oceanitás 11135, 11138

óceánközépi hátság 10394

óceanográfia 11142

óceanográfiai 11140, 11141

óceanológia 11143

óceánosodás 11139

ocellum 11145

offretit 11180

ofikalcit 11310

ofikarbonát 11311

ofiolit 11312

ofiolitos sorozat 1340, 11313, 11314, 15218

ofit 11315

ofitos 11316

ogdoéder 11186

ogdoedria 11187

ogiva 11188

okenit 11214

okker 11146, 11148

okker (mn) 11147, 11159

okkeresedés 11161

okkersárga 11159

okozati 3128

oksági összefüggés 3129

oktaéder 11167

oktaéderes 11162

oktaédersík 11164

oktaedrit 11165, 11166

oktán 11168

oktett 11169

oktokorall 11170

okulár 6063, 6064, 11173

okulármikrométer 6065, 11174

okulárprizma 12630

okulártubus 6066

olaj-víz-határ 11210

olajbányász 9974, 11202

olajbázisú iszap 1778, 11193

olajfront 1666, 11192, 11198

olajgeológus 12041

olajhomok 11205

olajhozam 6595

olajipar 11201

olajkísérő gáz 1346

olajközegű iszap 1778, 11193

olajközegű/olajbázisú 1778

olajkút 11211

olajkutatás 12040

olajmező 6321, 11197

olajnedves 11212

olajpala 11207

olajszegély 1652, 11191

olajszivárgás 11206, 11209, 14019, 14815

olajszökőkút 7608, 7609

olajtelep 11190, 11204, 12469, 12470

olajtest 11194, 11213, 17186

old 5114

oldal 7982

oldalazó elegyengetés 9296

oldalazó erózió 9292

oldaleltolódás 15092, 15979, 17070

oldalfal-magvétel 14284

oldalfal-mintavétel 14284

oldalfalmag 14280

oldalfalminta 14283

oldalfalmintavétel 14281

oldalkitérés 9291

oldalmetszés 4538, 13224

oldalmoréna 9295, 14266

oldalnyomás 9297

oldalszög 1543

oldalt lépő/léptetett törés 14277

oldaltám 9415

oldaltlépés 14276

oldás 5113, 14614

oldási maradék 8560

oldásos breccsa 14615

oldat 14614

oldékonyság 14611

oldhamit 11216

oldhatóság 14611

oldhatósági hiány 10514

oldódás 5113, 14614

oldódik 5114

oldószer 14620

oldott anyag 14613

oldott gáz 5115

oldott hordalék 5117, 5118, 14586

oldott porozitás 14618

oldottgáz-kihajtás 7031

oldottgázkihajtás 5116

oleneki 11218

olenyoki 11218

oligocén 11220

oligohalin 11223

oligoklász 11221

oligoklászit 11222

oligomikt 11224

oligonit 11225, 11226, 14663

oligotróf 11227

oligotrófia 11228

olisztoglifa 11229

olisztolit 11230

olisztolit, mészkő ~ 2859

olisztosztróma 11231

olivenit 11232

olivin 11233

olivinbazalt 11235

olivinit 11237

olló 3351

ollós törés 13910

ólom 9373, 12330

ólom-ólom kor 9383

ólom-ólom kormeghatározás 9384

ólomérc, fehér ~ 16964

ólomfényle 7260

ólomokker 9385, 12322

ólompát 9388

ólomszaruérc 8086, 9376

oltott mész 8163, 9544, 9547

olvad 10166

olvadás 10167

olvadás (jégé, hóé) 15700

olvadáshő 10168

olvadási hő 6941

olvadáspont 6942, 6943, 10169

olvadék 6940, 10166

olvadékfázis 9617

olvadéktó 9051

olvadékvíz 10170

olvadékvíz-síkság 11512

olvadékvíz-törmelékkúp 11511

olvadékvízsíkság 13742, 13762, 13773

olvadt 10580

olvaszt 10166

olvasztott műkő 3078

omfacit 11239

omladék 3144, 3147, 4635

omlás 2546, 3169, 3801, 6120, 6125

omlasztás 3169, 3171, 3795

omlasztásos fejtés 3169

omlasztásos pillérfejtés 2282, 3170

omlékonyság 3800

ón 14876, 14878, 15851

ónix 11254

ónkő 15856, 15857

onkoid 11240, 11248

onkolit 11241, 11249

ónkovand 1961

onofrit 11251

ónos eső 6878, 7292, 8304

ónpestis 12021, 15855

ontogenezis 11252, 11253

oogóniumok 11255

ooid 11256, 11258, 11260, 11261

ooid- 11261

ooidos 11261

ooidos mészkő 11262

oolit 5567, 11257, 11259

oomikrit 11263

oomikrudit 11264

oopátarenit 11265, 11266

oopátit 11267

oopátrudit 11268

oosterboschit 11269

opacit 11271

opacitás 11272

opak 11280

opakilluminátor 11281

opál 11273

opaleszcencia 11277

opálfitolit 11275, 12269

opalizálás 11277

operculum 11309

optika 11337

optikai 11321

optikai állandó 11326

optikai ék 11330

optikai ikresedés 3400

optikai jelleg 11325, 11336, 14305

optikai rács 7442, 7445

optikai regisztrálás 12105

optikai tengely 11324, 11335

optikai tengelysík 12242

optikai tengelyszög 852

optikai úthossz 11329, 11810

optikailag izotróp 11328

óra járásával megegyező 3638

orális 11338

óramutató járásával ellentétes irányban 4222

óramutató járásával megegyező 3638

orca 3350

orcelit 11348

ordinárius sugár 11360

ordináta 11361

ordo 11349

ordoñezit 11362

ordovicium 11363

ordoviciumi 11363

oregonit 11382

organikus talaj 11394

óriásnövés 7197

orientált kristályosodás 11405

orientált összenövés 5804

orientált ránövés 5803

orientáltan összenőtt 5801

orientit 11407

origó 11406

oriktocönózis 11479

orizit 11414

ornöit 11419

orogén (mn) 11425, 11426

orogén öv 6668, 11422, 11423, 11427

orogenezis 2663, 10712, 11424, 11428, 15527

orogeoszinklinális 11429

orográfia 11432

orográfiai 11430

orohidrográfia 11433

oroklinális (fn) 11421

oroklinális (mn) 11420

orom 3597, 15244

orsóasztal 14763

orsócsigák 5224

országos felmérés 9254

ortit 11436

orto- 11437

ortoamfibol 11438

ortoandezit 11439

ortoantigorit 11440

ortochamosit 11442

ortocsoport 11461

ortodolomit 11451

ortodróma 7495, 11452

ortodrómás vetület 11453

ortofír 11466

ortofíros 11467

ortogenezis 11454

ortogeoszinklinális 11455

ortogneisz 11456

ortogonális 11457

ortogonalitás 11458

ortohexagonális 11462

ortokémikus 11444

ortokémikus elegyrész 11443

ortoklász 11448, 11474, 11892

ortoklászit 11449

ortoklorit 11445

ortokónikus nautiloidea 11450

ortokrizotil 11447

ortokronológia 11446

ortokvarcit 11471

ortomagmás 11463

ortomikrit 11464

ortomikropátit 11465

ortopátit 11476

ortopinakoid 11468

ortopiroxén 11469

ortopiroxenit 11470

ortoszilikát 11475

ortoszkópos 11473

ortosztratigráfia 11477

ortotengely 11441

osbornit 11480

ostor 6463, 6466

ostoros 6464

ostoros kamra 6465

ostracoda 11494

oszcillációs homokfodor 11485

oszcillál 11481

oszcilloszkóp 11486

oszlop 3835

oszlopdiagram 1700, 3339, 7995

oszlopos 3839

oszlopos bazalt 3840

oszlopos elválás 3842, 12632, 12636

oszlopos réteg 12633

oszlopos termet 3841, 12631

oszlopszelvény 3843

oszt 5156

oszt vmivel 5157

osztag 13984

osztály 3106, 3543

osztályköz 8663

osztályköz-gyakoriság 6831

osztályközös gyakoriság 3195

osztályoz 3546

osztályozás 3545, 14630

osztályozástan 15517

osztályozástani 15516

osztályozatlan 16389

osztályozatlanság 1349

osztályozódás 14630

osztályozott 14629

osztályozott szén 7443

osztályozott, jól ~ 16924

osztályozott, rosszul ~ 12471

osztályozottság 14630

osztályszimbólum 3547

osztandó 5160

osztás 5165, 14789

osztatlan 16345

oszteológia 11493

osztható 5164

osztó 5167

osztódás 5165

osztódik 5156

osztódószövet 10834

osztott kör 7379

osztrakoda 11494

osztriga 11580

otolit 11495

ottemannit 11496

ottnangi 11497

ottrelit 11498

overit 11540

ovrág 11564

oxalit 11565

oxammit 11566

oxfordi 11569

oxid 11573

oxidáció 11570

oxidációs szám 11571

oxidáló láng 11574

oxigén 11575

oxigénfogyasztás 4757, 11578

oxigénhiány 4691, 11577

oxigénmentes 769

oxigénmentes környezet 771

oxigénszegény 769, 937

oxigénszint 11579

óz 5901

óz- 5902

ozmirídium 11487

ozmium 11488

ozmózis 11489

ozokerit 255, 5500, 6750, 10469, 10846, 11581, 11582, 16853, 16854

ózon 11583

ózonernyő 11585

ozonoszféra 11584, 11586

ózonpajzs 11585

ózonréteg 11584, 11586