Ugrás a tartalomhoz

A háziállatok funkcionális anatómiája

Fehér György

Mezőgazda Kiadó

A térre vonatkozó viszonyok megjelölése

A térre vonatkozó viszonyok megjelölése

A test egyes részeinek térbeli helyzetét olyan műszavakkal (Henle-féle műszavak) jelöljük meg, amelyek az állat helyzetétől függetlenül is kifejezőek és érvényesek.

A testen három fő sík fektethető. A középsík vagy median sík, a planum medianum, a testet két szimmetrikus félre osztja. A fej irányába tekintve a median síktól jobbra a dexter, balra a sinister irányjelölést használjuk. A median síkkal párhuzamosan, kétoldalt fektetett sík a sagittalis sík, a planum sagittale. A sagittalis síktól a median síkhoz közelebb eső rész a medialis, a test felülete felé eső pedig a lateralis helyeződésű. A középsík két oldalán egymástól különböző távolságban levő részek egymáshoz viszonyítva medialis s egyszersmind lateralis helyeződésűek is lehetnek. A középsíkba eső szerv median, az ettől oldalt helyezkedő paramedian vagy sagittalis helyeződésű. A median síkra merőleges a segmentalis vagy transversalis sík, a planum transversarium; ez a testet egy elülső és egy hátulsó félre tagolja. A sík előtt, a koponya felé eső rész a cranialis, a farok felé eső pedig a caudalis. A horizontális sík, a planum dorsale (horizontale) a median síkra szintén merőleges, ez azonban a testet egy felső vagy háti és egy alsó vagy hasi félre osztja. A horizontális síktól a hát felé helyeződő szervek dorsalisan, a has felé esők pedig ventralisan foglalnak helyet. A helyzetmeghatározásokban ezeket a szavakat a szükséghez mérten összekapcsoljuk: caudodorsalis, caudoventralis, craniodorsalis, cranioventralis stb.

A fejen a száj felé eső a rostalis, oralis vagy apicalis, az ezzel ellentétesen helyeződő a caudalis, aboralis, antiapicalis vagy nuchalis. A fejen a középsíkhoz közelebb eső a nasalis, a távolabb eső a temporalis; a horizontális sík fölötti a maxillaris, az az alatti a mandibularis. A dorsalis és a ventralis, illetőleg a cranialis és a caudalis helyett az ember anatómiájában az elülső, anterior, a hátulsó, posterior, a felső, superior, és az alsó, inferior, megjelölést is használják.

A végtagokon a törzshöz közelebbi a proximalis, az attól távolabb eső a distalis helyeződésű. A többujjú állatok végtagjának a tengelyében lefektetett sagittalis síktól távolabb, oldalt eső az abaxialis, a közelebb eső az axialis helyeződésű.

Az emberen a kéz háta a dorsum manus, a tenyér a palma (vola) manus. Ennek megfelelően a háziállatokon az elülső végtagon a lábtőízülettől distalisan a dorsalis, illetőleg a palmaris (volaris) kifejezést használjuk. Az ember lábfején a lábfej „háta” a dorsum pedis, a talp a planta pedis. A háziállatokban ennek megfelelően a hátulsó végtagon a csánkízülettől distalisan a dorsalis és a plantaris jelzőt használjuk. A lábtő fölött helyeződő szervek (pl. kar, alkar, illetve comb, szár tájéka) irányjelölése a cranialis és a caudalis.

Az alkar-, illetőleg a szárcsontok nevének figyelembevételével az elülső végtagokon a medialist a radialis, a lateralist az ulnaris szó, a hátulsó végtagon pedig a medialist a tibialis, a lateralist pedig a fibularis szó helyettesíti.

A test felületéhez közeli a felületes, superficialis, a mélyen fekvő szerv a profundus, az üreges szervekben üregen belüli az internus, kívüli az externus.

Iránya szerint lehet a helyeződés nyíl-, sagittalis, hoszszanti, longitudinalis, haránt, transversalis (transversus), egyenes, rectus, ferde, obliquus, középponti, centralis, a középponttól elfelé irányuló, centrifugalis, a központ felé irányuló, centripetalis, alapi irányú, basalis. A szerv helyeződése lehet bal oldali, sinister, jobb oldali, dexter, lehet elülső anterior, hátulsó, posterior, felső, superior, alsó, inferior, középső, medius, közbeeső (közbenső) intermedius. Lehet valamely szerv nagy, magnus, kicsiny, parvus, hosszú, longus, rövid, brevis stb.

1. ábra - Irányjelölések (Henle-féle műszavak)

Irányjelölések (Henle-féle műszavak)


Az egyes tájékok szerint lehet feji, cephalicus, nyaki, cervicalis, mellkasi, thoracalis, hasi abdominalis, medencei, pelvicus, végbéltájéki, analis, kartájéki, brachialis, combtájéki, femoralis, lábtői, carpalis, illetve tarsalis, lábközéptáji, metacarpalis, illetve metatarsalis, ujjtájéki, digitalis, talpi, solearis, helyeződésű szerv.