Ugrás a tartalomhoz

A háziállatok funkcionális anatómiája

Fehér György

Mezőgazda Kiadó

A gégecső, trachea

A gégecső, trachea

A gégecső vagy légcső, trachea, levegőt vezető porcos gyűrűkből, cartilagines tracheales, álló, kemény falú, rugalmas, állandóan nyitott, hengeres cső. A gége közvetlen folytatásában, a nyakon át a mellkasba, a tüdő gyökeréhez tér, ahol két főhörgőre, bronchus principalis dexter et sinister, ágazódik el. Lóban kb. 1 m hosszú, 5–6 cm átmérőjű; fala 4–5 mm vastag, szalagokkal összefűzött, az összenyomástól a porcos gyűrűk védik. A nyak hajlításakor szabadon mozog, hajlatát változtatni képes. A m. longus colli alatti nyaki szakasza, a pars cervicalis, a mellkas bejáratáig terjed. Az elülső gátorban a tüdő gyökeréig térő részlete a mellkasi szakasza, a pars thoracica.

318. ábra - A gégecső és elágazódása (Barone, R. szerint)

A gégecső és elágazódása (Barone, R. szerint)


319. ábra - A gégecső haránt metszéslapja háziállatokban (Nickel–Schummer–Seiferle szerint)

A gégecső haránt metszéslapja háziállatokban (Nickel–Schummer–Seiferle szerint)


A nyaki szakasz a gége mögött, a nyelőcső alatt, illetve a 3–6. nyakcsigolya síkjában, annak jobb oldalán halad a mellkas bejáratához, majd a mellkas bejáratában ismét a nyelőcső alá kerül. Dorsolateralis felületén a közös fejér, a sympathicus ideg nyaki szakasza, a bolygóideg, a viszszatérő gégeideg, nyirokerek, nyirokcsomók és közvetlenül a gége mögött a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy található. A gégecső ventralis fala felületesen helyeződik, azt csupán a vékony, lemezszerű izmok és a bőr borítják.

A mellkasi szakasz a m. longus colli és a nyelőcső alatt, valamint a truncus brachiocephalicus és az elülső üresvéna fölött, a praecardialis gátorban halad a szív bázisa fölé. E végső szakasza az aorta jobb oldalán, a 4–6. bordaköz síkjában oszlik, bifurcatio tracheae, a jobb és a bal főhörgőre, bronchus principalis dexter et sinister. A jobb és bal főhörgő a tüdőszárnyba lép. Közülük a jobb oldali tágabb és rövidebb; húsevőkben a két főhörgő nyílása között taraj, carina tracheae, emelkedik be a gége üregébe. Kérődzőkben és sertésben a főhörgők elágazódása előtt a jobb tüdőszárny csúcslebenyébe a gégecsőből egy hörgő, bronchus trachealis, tér.

A gégecső hengeres cső, amelynek falában dorsalisan nyitott, hyalinporcokból álló gyűrűk vannak beágyazva. Kívülről adventitia kapcsolja a környező szervekhez, belülről a gége nyálkahártyája, tunica mucosa tracheae, béleli. A gégecső porcos gyűrűinek száma lóban és kérődzőkben 48–60, sertésben 32–36, kutyában 42–46, macskában 38–43. A porcgyűrűk ventralisan keskenyebbek és vastagabbak, dorsalisan vékonyabbak és szélesebbek; idősebb korban elcsontosodhatnak. Szabad végeik lóban és sertésben a háztető cserepeihez hasonlóan egymásra tolódtak, kérődzőkben fölfelé görbülve egymáshoz illeszkednek.

A nyálkahártya hámja több magsoros, csillós hengerhám, kehelysejtekkel; felületét seromucinosus nyálkafilm borítja, állatfajonként eltérő vastagságú membrana basalison fekszik. A hámsejtek csillói a garat felé mozdulnak el; felületüket seromucinosus nyálkafilm fedi. A lamina propria mucosae vándorsejteket, sok, diffúzan elhelyeződő nyiroksejtet tartalmaz. A propria és a submucosa között hosszant lefutó, rugalmas rostokban gazdag, tömör kötőszövetes lemez, lamina fibroelastica tracheae, található, ami a gégecső visszahúzását nyugalomba helyezését segíti.

A submucosa sok rugalmas rostot és zsírsejtet tartalmaz; benne a gégecső többségükben seromucinosus mirigyei, a gll. tracheales, vannak, amelyek a porchártyáig terjednek. A gégecső porcos gyűrűit porchártya vonja be, amely a szomszédos porcgyűrűkhöz mint lig. anulare tér, és a gyűrűket egymáshoz fűzi. A porcgyűrűk szabad végeit, illeszkedésüktől függően, laza szerkezetű kötőszövetes izmos lemez paries membranaceus (cap, Ca), vagy kötőszövetes (hullában szélesebb) hártya, membrana transversa (eq, su), fűzi egymáshoz. E helyen a porcgyűrűn belül, húsevőkben azon kívül, simaizomsejtekből álló m. trachealis képez rugalmas kapcsolatot a porcgyűrűk végei között. Az izomrétegen kívül és a porcgyűrűk szabad végei közötti területen, spatium retromucosum, lymphoreticularis szövet található (marhában diagnosztikai jelentőségű, tbc). Húsevőkben és kecskében a gégecső fala dorsalisan hártyás, paries membranaceus, egyebütt porcos, paries anulatus.

Az adventiában zsírszövet, vér, nyirokerek és idegrostok találhatók. A gégecső haránt metszete állatfajokra jellemző, lóban és húsevőkben harántovális, kérődzőkben hosszantovális, kecskében dorsalisan lapított U alakú, a sertésben kerek.

A gégecső erei és idegei. A gégecső artériáit, rr. tracheales, a nyaki szakaszon az a. carotis communis, a mellkasi szakaszon pedig a truncus bronchooesophageus adja. Vénás vérét hasonló nevű vénák vezetik el.

Idegei a n. vagusból és a sympathicus idegrendszer ggl. cervicale cranialéjából és a ggl. stellatumból származnak.