Ugrás a tartalomhoz

A háziállatok funkcionális anatómiája

Fehér György

Mezőgazda Kiadó

A test tájékai, regiones corporis

A test tájékai, regiones corporis

A házimadarak teste az emlősökéhez hasonló testrészekre, tájékokra és altájékokra osztható. Testrészek: 1. a fej, caput, 2. a nyak, collum, 3. a törzs, truncus, 4. a farok, cauda, 5. az elülső végtag, membrum thoracicum vagy szárny, ala, 6. a hátulsó végtag vagy láb, membrum pelvinum s. pes.

553. ábra - A kakas testtájékai, tollazata, bőrképletei

A kakas testtájékai, tollazata, bőrképletei


554. ábra - A tyúk testtájékai, tollazata, bőrképletei (Komarek, 1986 szerint)

A tyúk testtájékai, tollazata, bőrképletei (Komarek, 1986 szerint)


1. palea, 2. reg. submalaris, 3. rictus, 4. reg. malaris, 5. lorum, 6. rostrum mandibulare, 7. rostrum maxillare, 8. processus frontalis crista carnosa, 9. reg. cereae, 10. reg. orbitalis, 11. reg. coronalis, 12. occiput, 13. reg. auricularis, 14. nucha, 15. lobus auricularis, 16. pars cranialis colli, 17. pars intermedia colli, 18. pars caudalis colli, 19. reg. ingluvialis, 20. omus, 21. brachium, 22. cubitus, 23. antebrachium, 24. carpus, 25. metacarpus et digiti, 26. axilla, 27. pectus, 28. reg. costalis, 29. reg. scapularis, 30. reg. interscapularis, 31. reg. ilei praeacetabularis, 32. coxa, 33. reg. synsacralis, 34. reg. ilei postacetabularis, 35. cauda, 36. reg. abdominalis, 37. reg. femoralis, 38. reg. poplitea, 39. reg. suralis, 40. genu, 41. reg. patellaris, 42. crus, 43. reg. tarsalis, 44. tarsometatarsus, 45. calcar metatarsale, 46. digitus pedis I., 47. digitus pedis II., 48. digitus pedis III., 49. digitus pedis IV.

A fej, caput

Az arc tájékain, regiones faciei, elöl a száj tájéka, regio oralis, van, amelynek elülső része a csőr tájéka, regio rostralis; ez a felső káva, regio rostralis maxillaris és alsó káva tájékára, regio rostralis mandibularis, osztható. Az alsó káváról a toroklebenyek erednek. A csőr tájéka mögött a pofa tájékai, regiones malares, az állcsonti tájék, regio molaris maxillaris, és az állkapcsi tájék, regio molaris mandibularis, van. A szájszögletnek megfelelően egy háromszögletes bőrredő tájéka, regio sietalis, különböztethető meg.

A csőr mögött dorsalisan az orr tájéka, regio nasalis, található, amelyet haránt irányú vonal, linea ginglymi frontonasalis, határol. Az orrhát, regio arcus nasalis, két oldalát az orrnyílást fedő redők tájéka, regio aperturae nasi, határolja. Mindezen tájékok mögött egyes madárfajokban eltérő – hímekben élénk színű – regio cereae, húzódik. A tájék közepére a taréj elülső részének tájéka, regio processus frontalis, terjed rá. A szemgödör tájéka, regio orbitalis, viszonylag nagy; a felső és az alsó szemhéj tájékai, regio palpebralis superior et inferior, a szemhéj működésének megfelelően két alrészre, pars fixa et pars mobilis, különíthető el. A harmadik szemhéj tájéka, regio membranae nictitantis, és a szemgödör alatti tájék, regio infraorbitalis, csupán egyes madárfajokban található meg.

A koponya tájékain, regiones capitis, a legnagyobb a homlok tájéka, r. frontalis, amelyen kakason a taréj, processus frontalis, emelkedik ki. Ennek része: a taréj lemeze, előtaréj, a taréj csipkéi és a taréjzászló. A homlok tájéka mögött kétoldalt a fal tájékának megfelelően a regio coronalis van, amelyet a nyakszirt tájéka, a koponya alapja, regio basis cranii, zár le. Az eme utóbbin levő haránt irányú taraj a tarkóél, linea nuchae, csupán egyes madárfajokban fejlődött ki. A szemgödör tájéka mögött a regio postorbitalis, mögötte pedig a fül tájéka, regio auris, kereshető fel, amelyet alulról a füllebeny határol.

A nyak, collum

A nyak, collum, hosszú; tájékai, regiones colli: a nyak felső tájékai elülső és hátulsó tájékra, regio colli dorsalis rostralis et caudalis, oldalsó tájéka, regio colli lateralis, pedig az elülső nyelvcsonti tájékra, regio hyoidea, az annak két oldalán helyeződő lebernyegtájékra, regio palearis, és a mellkas bejárata előtti begytájékra, regio ingluviei, különíthető el. A nyak alsó tájékát elöl a nyelvcsonti tájék, hátul a begy tájéka határolja.

A törzs, truncus

A törzs tájékain, regiones trunci, dorsalisan elöl a mar tájéka, regio interscapularis, amögött a hát tájéka, regio trunci dorsalis, helyeződik el. Ez utóbbi elülső altájéka a subregio prodorsi, amelyet kétoldalt a lapocka tájéka, regio scapularis, határol. Hátulsó altájéka, subregio postdorsalis, az ágyék, a keresztcsont és a medence dorsalis részét foglalja magában. Két oldalát a csípőízület előtti tájék, regio ilei praeacetabularis, és a csípőízület mögötti tájék, regio ilei postacetabularis, határolja, mögötte a keresztcsont tájéka, regio synsacralis, amögött a faroktő tájéka, regio interpelvinae caudae, alkotja a törzs dorsalis felületének hátulsó tájékait.

A törzs oldalsó tájékain, regiones trunci laterales, elöl a mellkas bejárata mögött a vállízület előtti tájék, regio omis, az elülső és a hátulsó szárnyárok tájéka, fossa axillaris cranialis et caudalis, és a vállízületnek megfelelő regio axillaris kereshető fel. A váll mögötti bordatájék, regio costalis, viszonylag nagy. Amögött az oldalsó hasfal tájéka, regio abdominis postlateralis, van.

A törzs alsó tájékait elöl a mellcsonti tájék, regio sternalis, hátul a has tájéka, regio abdominalis, alkotja. Ez utóbbi caudalis, a két fancsont közötti keskeny része a spatium interpubicum; a faroktő alatti kloákatájékot, regio cloacalis, határolja.

A farok, cauda

A farok dorsalis felületén, regio caudae dorsalis, elöl a faroktő mögött, a faroktőmirigy tájéka, regio glandulae uropygii, van. Két oldalát a farok szélei, margines caudae laterales, határolják. Ventralisan a margo caudae ventralis emelkedik ki.

Az elülső végtag, membrum thoracicum

A szárnyon elülső és hátulsó szél, margo anterior et posterior, dorsalis és ventralis felület, facies dorsalis et ventralis, különíthető el. Tájékait, regiones alae, a mellkas oldalán a regio omis határolja, amely mögött a vállízület tájéka, regio articulationis coraco- et scapulohumeralis, kereshető fel, amelyet a karcsont és a mellkas között kifeszülő repülőhártya tájéka, regio postpatagii, határol. Ez utóbbi alatt a kar és az alkarcsontok között kifeszülő középső repülőhártya tájéka, regio metapatagii, különíthető el, amelyet a karcsontnak megfelelően a kar tájéka, regio brachii, a könyökízületnek megfelelően a könyöktájék, regio cubiti, azon a könyökbúb, angulus cubiti, határol. Az alkar tájéka, regio antebrachialis, elülső – radialis – regio radialis, és hátulsó – ulnaris – regio ulnaris, tájékra osztható.

A nagy- és a kisujjnak megfelelően, regio metacarpei digitorum major et minor, és annak megfelelő ujjtájék, alullae major et minor, kereshető fel.

A hátulsó végtag, membrum pelvinum

A hátulsó végtag tájékai, regio membri pelvini, proximalisan a comb tájékával, regio femoris, kezdődik. A comb tájékán lateralisan, regio femoris lateralis, proximalisan a csípőízület tájéka, regio articulationis coxae, különíthető el. A térd tájékán, regio genus, elöl a térdkalács, regio patellaris, hátul a térdalji tájék, regio poplitea, található.

A szár tájéka, regio cruris, hosszú; elülső, hátulsó, külső és belső altájékai vannak. A csánk tájéka a regio tarsi, az emlősállatokéhoz hasonló altájékokra oszlik. A metatarsus tájéka, regio metatarsi, hosszú, rajta kakasban a sarkantyúnak megfelelő altájék, subregio metatarsi accessoria, különül el. Az ujjak tájékain, regiones digiti dorsalis, regio dorsalis digiti pedis, és plantaris, regio plantaris digiti pedis, altájék van. Ez utóbbin a metatarsalis párnák tájéka, regio pulvini metatarsalis, emelkedik ki; úszómadarakban az első ujjhoz térő úszóhártya tájéka, regio plicae metatarsalis, és az ujjakat összekötő úszóhártyák tájéka, regiones plicae interdigitales, különíthető el.