Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

FüGGELÉK

FüGGELÉK

1.4. táblázat - F1. táblázat. Az állami támogatással működő* betegbiztosítók tagsága az aktív lakosság arányában, 12 nyugat-európai országban (százalék)

Ország

1900

1910

Franciaország

9

17

Németország

44

51

Olaszország

6

6

Ausztria

18

23

Svédország

13

27

Dánia

25

55

Belgium

6

12

Átlag

17,2

27,28


*Az eredetiben: „Active Members of Public Sickness Insurance” (kiemelés tőlem).

Forrás: Flora–Alber (1982) 75. o.

1.5. táblázat - F2. táblázat. Az államilag szabályozott munkás-betegiztosítás által biztosítottak aránya a teljes lakosság és a kereső lakosság arányában Ausztriában és Magyarországon (százalék)

Év

Ausztria

Magyarország*

teljes lakosság

keresők

teljes lakosság

keresők

1890

6,48

11,77

-

-

1900

9,60

18,55

3,60

8,28

1910

12,14

23,19

5,74

13,76

1920

17,54

31,81

6,02

12,82

1930

14,94

31,00

8,30

18,03


* Fiume, Horvátország és Szlavónia nélkül. Fiume az 1891-es törvény alapján az állami betegbiztosítás hatálya alá tartozott, de ezt 1910-ig nem realizálták [Zimmermann (1997) 91. o.].

Forrás: Zimmermann (1997) 91. o. számításai alapján.

1.6. táblázat - F3. táblázat. Az OTI-ban* kötelezően és önként biztosított ipari munkások száma**

Év

Létszám

1930

420 650

1935

408 982

1940

710 930


*Országos Társadalombiztosító Intézet.

**Öregség és rokkantság esetére.

Forrás: A magyar társadalombiztosítás ötven éve (1943) 44. o.

1.7. táblázat - F4. táblázat. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek taglétszáma a teljes lakosság és az aktívak arányában Nyugat-Európában

Ország

1930

1940

Aktívak

Teljes lakosság

Aktívak

Teljes lakosság

Franciaország

15

47

23

Németország

64

31

68

33

Olaszország

32

40

Belgium

51

24

55

Svédország

100

62

100

64

Hollandia

55

65

26

Dánia

95

43

100

56

Nagy–Britannia

90

41

100

47

Ausztria

40

19

40

Norvégia

100

Finnország

95

51


Forrás: Flora–Alber (1982) 76. o.